Trening gjør deg gladere og smartere!

Vi vet at trening gjør oss i bedre form, reduserer sannsynligheten for kroniske sykdommer og hjelpe oss å holde stabil kroppsvekt.  Men vet du at trening også kan gjøre det smartere og gladere?

Dette konkluderer tre nye ulike studier.  Det kan være nok med 30 minutter med fysisk aktivitet.

Økt intelligens
William Killgore PhD and Zachary Schwab BS, of the McLean Hospital at Harvard University, gjennomførte en spørreundersøkelse blant 25 menn og 28 kvinner.  Alle forsøkspersonene var friske. De ble bedt om å oppgi deres treningsvaner og gjennomførte en intelligenstest (Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence).  Resultatene fra denne studien viste at kvinnene som trente mest også hadde høyest på intelligens.

Dette var en liten studie.  Sammenhengen som ble målt mellom intelligens og trening hos kvinner, antas også finnes hos menn.

Friskere hjerne
En annen nylig publisert studie antar at personer som trener får en bedre beskyttelse av aldersrelaterte endringer i hjernen.  Denne beskyttelsesmekanismen gjelder spesielt hos eldre. Studien som ble publisert University of Edinburgh, fant ut at personer som er over 70 år og trener, fikk redusert reduksjon av hjernevolumet over en 3 års periode mens studien foregikk.

Reduksjon av hjernevolum er assosiert med vansker med hukommelse og tenking.

Forskerne fant at i hjernens hvite substans, som overfører beskjeder gjennom hjernen, var mindre skadet hos dem som trente regelmessig.  I tillegg var den grå substansen, delen av hjernen som består av nervecellekropper, hadde fått et større volum.

Ut fra dette mener forskerne at du får en sunnere hjerne av regelmessig fysisk aktivitet. 

Alt hjelper, også en kort gåtur per dag.

Det påpekes også at det aldri er for sent å begynne, uansett alder.

Bedre humør!
Det er ikke bare hjernen som blir sunnere av fysisk aktivitet. Også humøret blir bedre etter en lang og hard dag. Forskere ved Penn State fant ut at trening gjør oss mennesker gladere!

Studien undersøkte gutter og jenter i alderen 18 til 25 år.  Denne aldersgruppen ble valgt som forsøkspersoner fordi forskerne mener dette vanligvis er en alder hvor mange er misfornøyde.  Dette kan skyldes at de nettopp har flyttet hjemmefra og opplever store endringer i livet med studier og overgang til jobb.

Forsøkspersonene ble delt inn i to grupper, og ble bedt om å skrive treningsdagbok mens studien pågikk.  For å måle humør og tilfredshet med livet ble det brukt spørreskjema.

Resultatene fra studien viste at menneskers tilfredshet direkte ble påvirket av daglig fysisk aktivitet. Forskerne mener derfor at fysisk aktivitet er en viktig helsefaktor som spiller en stor rolle til vår daglige velvære.

Basert på disse funnene anbefaler studien at vi bør trene litt lenger eller litt hardere enn vanlig for å «booste» livsglede og humør.

Kilder
WILLIAM D. S. KILLGORE and ZACHARY J. SCHWAB (2012) SEX DIFFERENCES IN THE ASSOCIATION BETWEEN PHYSICAL EXERCISE AND IQ. Perceptual and Motor Skills: Volume 115, Issue , pp. 605-617. doi: 10.2466/06.10.50.PMS.115.5.605-617
Jaclyn P. Maher, Shawna E. Doerksen, Steriani Elavsky, Amanda L. Hyde, Aaron L. Pincus, Nilam Ram, David E. Conroy. A Daily Analysis of Physical Activity and Satisfaction With Life in Emerging Adults.. Health Psychology, 2012; DOI: 10.1037/a0030129
A.    J. Gow, M. E. Bastin, S. Munoz Maniega, M. C. Valdes Hernandez, Z. Morris, C. Murray, N. A. Royle, J. M. Starr, I. J. Deary, J. M. Wardlaw. Neuroprotective lifestyles and the aging brain: Activity, atrophy, and white matter integrity. Neurology, 2012; 79 (17): 1802 DOI:10.1212/WNL.0b013e3182703fd2
B.    http://www.emaxhealth.com/