Trening gir en mental oppkvikker

Ny studie viser at overvektige tenåringer som legger inn en kort treningsøkt per dag får en mental oppkvikker.

Å være overvektig uansett alder gir en risiko for mange helseplager, alt fra diabetes til kroniske hjerteplager.  Overvektig ungdom har også en risiko for å utvikle lavt selvbilde og misnøye med eget utseende.

Denne studien hadde til hensikt å se hvordan trening påvirket disse faktorene hos ungdom.  Studien er gjengitt i oktoberutgaven av Journal of Pediatric Psychology.

Studien viser at trening gir en positiv effekt på ungdommens mentale helse.  Forskerne anbefaler til ungdom som sliter med vektproblemer og foreldre som har ungdom i denne situasjonen, om å kaste vekten. 

Forsøkspersonene var barn og ungdom i alderen 12 til 17 år som ble bedt om å trene to ganger i uken.  De syklet til valgfri musikk eller spilte interaktive videospill til treningen.  All trening ble gjennomført med moderat til lett intensitet.  Hensikten med musikken og spillingen var å lede oppmerksomheten bort fra det å bli sliten.  Men forsøkspersonene kunne ta en pause, når de ville, i løpet av den 60 minutter lange økten.

Etter trening ble ungdommen bedt om å rapportere om psykososial funksjonsevne: skolekompetanse, sosial kompetanse, atletisk kompetanse, kroppsbilde og selvbilde.

Selv om det ble målt små endringer i fysisk form hos deltakerne, rapporterte alle sammen forbedringer i skoleferdigheter, sosial kompetanse, kroppsbilde og selvbilde.

Forskerne konkluderer med at disse forbedringene av kroppsbilde, oppfattelse av bedre sosial og akademisk funksjonsevne kan fungere som en buffer mot noe av den diskrimineringen og fordommer som overvektig ungdom er rammet av.  Dette er med på å øke ungdommens følelsesmessige velvære.
Det er viktig å være klar over at forbedringene det snakkes om her i stor grad dreier seg om psykologiske faktorer.  Denne forbedringen er et resultat av en svært lett form for utholdenhetstrening, og at denne treningen ikke gav noe utslag i vektendringer eller i fettprosent.

Dette viser at en liten økning i aktivitetsnivå kan gi gode positive utslag i din mentale helse.

Kilde: Gary S. Goldfield, Kristi B. Adamo, Jane Rutherford, and Marisa Murray. The Effects of Aerobic Exercise on Psychosocial Functioning of Adolescents Who Are Overweight or Obese. J. Pediatr. Psychol., September 30, 2012 DOI: 10.1093/jpepsy/jss084