Trening gir deg økt livskvalitet!

Ny studie konkluderer med at trening gir deg økt livskvalitet.

Forskere har systematisk gått gjennom forskningsartikler publisert i tidsrommet 1980 til 2010 for å finne bevis på om det er en sammenheng mellom trening og livskvalitet.

De analyserte 38 ulike studier hentet fra anerkjente internasjonale databaser.

Søkeord som ble benyttet for å finne sammenheng med livskvalitet og trening var «trening», «gåturer», «fysisk aktivitet», «fitness», «sport» og «livsstil».

De fleste studiene brukte spørreskjema for å vurdere livskvalitet.

Resultatene viste at et høyt nivå av fysisk aktivitet hadde sammenheng med økt livskvalitet.  Denne sammenhengen ble enda mere gjeldende med økt alder.

Forskerne konkluderer med at det er en sammenheng mellom trening og livskvalitet.

Kilde: Rev Saude Publica. 2012 Feb;46(1):166-179. Association between physical activity and quality of life in adults. Pucci GC, Rech CR, Fermino RC, Reis RS. Source Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.