Trening av magens øvre og nedre del?

Test av 5 ulike mageøvelser.  Hvilken gir best effekt på magens øvre og nedre del?

Hensikten med studien var å fastslå effekten til 5 ulike mageøvelser ved hjelp av EMG målinger.  EMG målingene skulle måle effekten på magens øvre og nedre del.

Forsøkspersonene var 8 friske frivillige personer.

Øvelsene som ble gjennomført var:

Ball curl up

Curl up

Ball roll up

Leg lowering

Reverse curl up

Målingene viste at det var ingen forskjell på muskelaktiveringen på magens øvre og nedre del på alle øvelsene.  Altså er det ikke mulig å gjennom trening å isolere og trene en del i gangen.

Ut fra dette ble øvelsene rangert ut fra total muskelaktivering.  Øvelsen som gav størst muskelaktivering var ball curl up. Det var ikke signifikante forskjeller mellom de andre øvelsene i studien.

Effektiv magetreningsprogram

Kilde:Journal of Strength & Conditioning Research:  Electromyographic Comparison of the Upper and Lower Rectus Abdominis During Abdominal Exercises. CLARK, KATHRYN M.; HOLT, LAURENCE E.; SINYARD, JOY, 2003