Trening apparater vs frievekter

Styrketrening med frie vekter sammenlignet med apparater gir best treningseffekt viser denne studien.

Hensikten med denne studien var å sammenligne styrke og balanse mellom forsøkspersoner som trente styrke i styrketreningsapparat versus frie vekter.  Styrketreningsapparat ble her definert som apparat som styrer og bestemmer bevegelsesbanen.  Fri vekter er trening med løse vekter som manualer og stenger samt kabelmaskiner.

Hovedbildet viser eksempel på trening med frie vekter, bildet under viser trening i styrketreningsapparater.

Metode

Tretti relativt utrente personer med en gjennomsnittsalder på 49 år ble tilfeldig delt inn i to grupper.  En gruppe som trente i styrketreningsapparater og en gruppe som trente med frie vekter og en kontrollgruppe som ikke trente i det hele tatt.  Alle gruppene bestod av 10 personer i hver.

Alle gruppene ble testet før og etter treningsperioden.  Treningsgruppene trente i 16 uker, og økte motstanden gradvis etter hvert som de ble sterkere.  Treningsprogrammet ble utført med 8 til 12 repetisjoner per øvelse.  De samme muskelgruppene ble trent hos begge treningsgruppene.

Forsøkspersonene ble bedt om og ikke endre sine kostholdsvaner under treningsperioden.

Resultat

Forsøkspersonene som trente i styrketreningsapparater økte sin styrke med 57 %, mens de som trente med frie vekter økte styrken sin med 115 %.

Forsøkspersonene som trente styrketrening i styrketreningsapparater økte sin balanse med 43 % mens de som trente med fri vekter økte sin balanse med 245 %.

Konklusjon

Denne studien viser at forsøkspersonene som trente styrke med frie vekter hadde en 59 % større økning i styrke sammenlignet med de som trente i styrketreningsapparater.

Denne studien viser at forsøkspersonene som trente styrke med frie vekter hadde en 196 % større økning i balanse sammenlignet med de som trente i styrketreningsapparater.

Styrketrening for å øke muskelmasse.

Kilde: Journal of Strength and Conditioning  January 2008,Volume 22,Issue 1,pp 75-81.
Strength Outcomes in Fixed Versus Free-Form Resistance Equipment
Spennewyn, Keith C