Trener hundeeiere mer enn andre?

Blir du i bedre form av å eie en hund?  Denne studien ser på sammenheng mellom aktivitetsnivå og eierskap av hund.

Det å eie en hund blir ofte assosiert med bedre helse som et resultat av økt aktivitetsnivå gjennom turer med kjeledyret.  Denne studien undersøkte sammenhengen mellom det å eie en hund og helserelatert fysisk aktivitet blant voksne japanere.

Metode

Forsøkspersonene bestod av både kvinner og menn som svarte på spørsmål via internett.  De ble delt inn i to grupper, en gruppe som var hundeeiere og en gruppe som ikke hadde hund.  Ved bruk av et spørreskjema ble forsøkspersonenes aktivitetsnivå målt.  Aktivitetsnivå ble kategorisert etter følgende måte: a)moderat til hard fysisk aktivitet, b)hurtig gåtur og c) rolig spasertur.

Resultat

Hundeeiere hadde flere økter med hard og moderat fysisk aktivitet sammenlignet med de som ikke eide hund.  Hundeeiere hadde også signifikant større andel økter med hurtige gåturer enn de som ikke eide hund.

Konklusjon

Hundeeiere hadde høyere nivå med fysisk aktivitet enn de som ikke eide hund. Ut fra dette kan man anta at det å eie en hund kan øke aktivitetsnivået til eierne.  Men det er verdt å merke seg at bare 30 % av hundeierne oppfylte minimumskravene for daglig dose for fysisk aktivitet.

Kilde: J Phys Act Health. 2009 Jul;6(4):412-8.”Dog ownership and health-related physical activity among Japanese adults.”Oka K, Shibata A. Faculty of Sport Sciences, Waseda University, Japan