Tren med baby i magen

Trening under svangerskapet fører blant annet til færre plager og mindre kompliserte fødsler.

Se video med øvelser i slutten av artikkelen.

–Den gunstige effekten av trening i svangerskap kan også ha langtidseffekter som beskytter både mor og barn senere i livet for overvekt, metabolsk syndrom og diabetes type 2.

Det sier forsker og fysioterapeut Signe Nilssen Stafne, som har en doktorgrad i dette temaet fra det medisinske fakultetet ved NTNU i Trondheim.

Signe_bilde

Forsker og fysioterapeut Signe Nilssen Stafne, ved NTNU.

–Det er viktig for gravide å trene. Gravide oppnår de samme helsegevinstene som resten av voksne for øvrig, i tillegg til at trening under svangerskapet kan beskytte mot en del svangerskapsrelaterte plager og reduserer sjansen for uønsket vektoppgang, fortsetter hun.

Utallige fordeler

Kvinner som trener, opplever enklere svangerskap, mindre kompliserte fødsler, de har bedre selvfølelse og blir sjeldnere deprimerte. Det skriver Norsk Helseinformatikk (NHI) på sine sider.

Stafne forklarer da hun i litteraturgjennomgangen i forbindelse av sitt doktorgradsarbeid fant mange de samme positive effektene som NHI ramser opp på sine sider.

–Fra observasjonsstudier har man sett at de som trener har bedre velvære, sover bedre, har mer overskudd, har lettere fødsler, kommer seg raskere etter fødselen, har mindre vektoppgang, mindre muskulære plager, mindre sykefravær, færre har svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning. For å nevne noe, sier forskeren.

I følge Folkehelseinstituttet plages én av fem av bekkenløsning, og mange tar ut sykemelding som en følge av dette. Stafne mener derimot at du kan forhindre dette ved kun å trene.

–I min studie fant vi ut at trening i svangerskapet ikke påvirket andelen som rapporterte rygg- eller bekkensmerter, men færre av de som trente hadde behov for sykmelding for disse plagene. I tillegg var det langt færre i treningsgruppen som hadde urininkontinens, forklarer hun.

Både utholdenhet og styrke

Stafne anbefaler gravide å trene både styrke og utholdenhet, men at intensiteten bør modereres.

–Når det gjelder utholdenhet anbefales moderat intensitet, men gravide som har trent mye før kan trolig trene på høyere intensitet, sier hun.

Også ved styrketrening anbefaler hun en nedgang i intensiteten, ved at du minsker vekten og tar flere repetisjoner – gjerne åtte til tolv repetisjoner per sett.

Men hvorfor bør man trene styrke?

–Under graviditeten øker kroppsvekten og tyngdepunktet forflyttes, og du bør derfor trene styrke for å opprettholde god kroppsholdning og bevege deg hensiktsmessig. Ved styrketrening reduserer du også muskulære plager, sier forskeren.

–I tillegg bør gravide trene bekkenbunnen som det er godt kjent både forebygger og behandler urininkontinens, legger hun til.

Ta hensyn til kroppen

Stafne gjør også oppmerksomme på at noen aktiviteter innebærer større risiko for fall og belastninger på ledd, noe du bør være forsiktig med.

–Unngå idrett med stor risiko for fall eller støt mot magen, som kontaktidrett, etter første trimester. Leddene i kroppen er mer tøyelige og derfor teoretisk sett mer utsatt for skade. Du må heller ikke trene i ekstremt varme omgivelse, påpeker hun.

Hun sier videre at det er viktig å lytte til kroppen når man trener – er det ubehagelig lar du det være.

–For noen kan det være ubehagelig å gjøre øvelser liggende på rygg på grunn av avklemming av vena cava (én av hjertets vener, red.anm.), som kan føre til svimmelhet og kvalme. Da er det bedre å velge øvelser i andre utgangsstillinger.

NTNU-forskeren avslutter med å si at det er viktig å opprettholde væskebalansen i kroppen, og at ernæringsinntaket må stå i forhold til aktivitetsnivået.

 

Er du gravid og ønsker å holde deg i form? Her ser du ett forslag på en treningsøkt du kan gjennomføre hjemme i din egen stue. Videoen er hentet fra myworkout.no, som også tilbyr flere treningsvideoer for gravide.

 

VIDEO:

Artikkelen er levert i samarbeid med myworkout.no

Ingressfoto: myworkout.no

Foto av Signe N. Stafne: privat