Tren deg smart

Det finnes måter å forbedre hukommelse og andre kognitive funksjoner. En undersøkelse fra University of South Carolina viser at antall hjerneceller øker når du trener. Det kan resultere i at hjerne jobber raskere og mer effektivt i etterkant av fysisk trening.

Regelmessig fysisk aktivitet kan ha treningseffekt både på kropp og hjerne. Det er spesielt aerobe treningsformer – altså utholdenhet – som kan øke hukommelse og andre hjernefunksjoner. Svømming, ski, løping, rask gange og sykling er velkjente metoder for å øke utholdenheten og dermed mulig hjernekapasiteten.

Dette er imidlertid svært komplekse forhold å studere. Forskergruppen fra USA viste imidlertid at aktiviteten i hippokampus fikk økt aktivitet og blodsirkulasjon i forbindelse med trening. Hippokampus ligger i tinninglappen i hjernen, og har en betydelig rolle for hukommelse og evne til å lære. De små bestanddelene i cellene som omdanner energi, mitokondriene, økte i antall etter en treningsperiode. Dette er velkjent i muskelceller, men nå er det altså påvist at det samme skjer i hjerneceller. Det resulterer i at kroppen kan jobbe raskere og mer effektivt etter en treningsøkt.

Andre studier har tidligere vist at blodtilførselen til aper som trente økte betydelig. Dette forklarte apenes forbedrede evne til å lære nye oppgaver raskere enn aper som ikke trente på samme måte.

Det finnes mange andre hypoteser på hvordan menneskets organisme kan forbedre hjernens kapasitet til å gjennomføre arbeid, læring og konsentrasjon. Kosthold, lesing, unngå stress og gjøre nye ting er velkjente tiltak dersom man ønsker å bedre læringsevnen. Nå er det altså økende bevis for at fysisk aktivitet spiller en viktig rolle for hjernens funksjon også.

Det gjenstår likevel betydelig forskning for å kunne gi mer konkrete anbefalinger med tanke på dosering og gjennomføring for øvrig, dersom målet er å optimalisere hjernens funksjon og arbeidsforhold.