Tren bort magefettet

Norsk studie viser at overvektige kan trene bort fettmasse med et intensivt treningsprogram.

I Norge har 100 000 personer sykelig overvekt (KMI som er større eller lik 40 eller KMI som er større eller lik 35 med følgesykdommer). Sykelig overvektige kan ha problemer med fysisk aktivitet pga. økt kroppsvekt og redusert mobilitet.

Hensikten med studien var å undersøke om en 10-14 ukers intensiv livsstilintervensjon med stor
mengde trening blant menn og kvinner med sykelig overvekt kan redusere fettmasse sammenlignet med ventelistekontroller. Andre formål var å undersøke om endring i fettmasse var opprettholdt ved seks og 12 måneders oppfølging, og om aktivitetsnivå i intervensjonsgruppen var økt seks og 12 måneder etter behandlingen.

Metode
Totalt ble 28 menn og 52 kvinner i alderen 18-62 år, med gjennomsnittlig fettmasse  60.7 kg, inkludert. Deltagerne var henvist for vektreduserende behandling ved Hjelp24 NIMI Ringerike. De 48 deltagerne i treningsgruppen ble inkludert ved oppstart av et 10-14 ukers inneliggende behandlingsprogram. I behandlingsperioden spiste deltagerne en energiredusert diett og gjennomførte 2-3 treningsøkter per dag av minimum 45 min.

Fettmasse ble målt via bioelektrisk impedans (Inbody 720), og nivå av fysisk aktivitet via spørreskjema (IPAQ-kort versjon).

Resultater
Sammenlignet med kontrollgruppen var fettmasse redusert i treningsgruppen med gjennomsnittlig 15,1 kg.  Innad i intervensjonsgruppen var det en reduksjon i fettmasse etter seks måneder med gjennomsnittlig 21,3 kg og etter12 måneder 17.9 kg sammenlignet med før treningen startet.
Ved seks og 12 måneder var aktivitetsnivået økt med hhv 2594 og 1005 METs min/uke sammenlignet med målinger gjort før treningen startet.

Konklusjon
Pasienter med sykelig overvekt kan gjennom et intensivt behandlingsprogram trene bort ca. 25 % av fettmassen. Etter ett år var fortsatt endringer i fettmasse opprettholdt, og aktivitetsnivået høyere enn før behandling.

Kilde: Danielsen, Kjersti Karoline MENN OG KVINNER MED SYKELIG OVERVEKT KAN TRENE VEKK FETT Danielsen KK1, Svendsen M2, Mæhlum S3, Sundgot-Borgen J1 1 Seksjon for Idrettsmedisin, Norges Idrettshøgskole, Oslo, Norge. 2 Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus, Norge. 3 Hjelp24 NIMI, Oslo, Norge. Artikkelen er hentet fra Idrettsmedisinsk Høstkongress, Trysil 9.-11.november. Artikkelen er forenklet, og statistiske elementer er tatt bort.