Tenk deg sterkere!

Innen forskningen er det å simulere en bevegelse ved hjelp av tankene(visualisere) et viktig virkemiddel både for å forbedre gjennomføringen av og for å lære nye bevegelser. Nyere studier påstår også at man med kan påvirke den muskulære styrken gjennom visualisering.

Hensikten med dette forsøket var å måle om visualisering kan øke styrken i overkropp og underkropp ved bruk av styrkeøvelser som stimulerer muskler over flere ledd.


Metode

Forsøkspersonene ble delt inn i to grupper, en grupp( 9 stk.)som gjennomførte visualisering i pausene mellom styrkeøvelsene.  Den andre gruppen (10 stk) var kontrollgruppe som gjennomførte vanlige oppgaver i pausene. 
Begge gruppene gjennomførte trening og målinger i  øvelsene benkpress og lårpress.
Maksimal styrke og maksimalt antall repetisjoner med en belastning på 80 % av maksimal styrke (målt før treningsperioden startet) ble målt.


Resultat

Begge gruppene økte i maksimal styrke, men maksimal styrke i økte mest hos gruppen som utførte visualisering i pausene mellom settene.

Visualiseringsgruppen hadde en økning i maksimalt antall repetisjoner i øvelsen lårpress, men denne økningen var marginalt signifikant.

Det ble ikke funne noen forskjeller mellom visualiseringsgruppen og kontrollgruppen i øvelsen benkpress.


Konklusjon

Styrketrening hvor man bruker visualisering kan bidra til en forbedring i styrke for underkropp ved å utføre visualisering av den tekniske utførelsen av øvelsen.

Fra et praktisk ståsted, fastslår vi at utøvere bør visualisere en tenkt muskelkontraksjon.  Denne visualiseringen bør gjennomføres i pausene mellom seriene.  Dette kan bidra til økt konsentrisk styrke.

Kilde: J Strength Cond Res. 2010 Jun;24(6):1680-7.Benefits of motor imagery training on muscle strength. Lebon F, Collet C, Guillot A. Centre of Research and Innovation in Sport, Laboratory of Mental Processes and Motor Performance, University Claude Bernard Lyon I, University of Lyon, Villeurbanne, France.