Tautrening kan gi økt utholdenhet og kaloriforbruk

Ny studie har undersøkt om  treningsformen gir høyt kaloriforbruk og økt utholdenhet.


Trening med tau, hvor du intensivt lager bølgebevegelser med tauet med hjelp av musklene i overkroppen, har blitt svært en populær treningsøvelse på treningssenter og crossfitsenter.

Til tross av at denne treningsøvelsen har voksende popularitet, er det lite kjent hvilke metabolske krav denne øvelsen har.

Hensikten med denne studien var å prøve å tallfeste kaloriforbruket til  en 10 minutters treningsøkt med tau og om treningsformen gir en påvirkning på utholdenheten.  Forsøkspersonene var 11 godt trente personer som brukte et 15,2 meter langt tau som var feste i et punkt, slik at de holdt 7,6 meter tau i hver hånd.

Den 10 minutter lange økten bestod av 15 sekunder med «vertikal dobbel armbølger» med 45 sekunders hvile med totalt 10 repetisjoner.

Energiforbruket ble bestemt ut fra hjertefrekvens, laktat, oksygenforbruk i hvile, oksygenforbruk under trening og oksygenforbruk etter trening.

Resultat
Målingene av 10 minutters økten viste et gjennomsnittlig energiforbruk på 467,3 KJ (111, Kcal).  Energiforbruket oppgitt pr minutt var 41,3 KJ (9,9 Kcal).

Forskerne mener at en intensiv 10 minutters økt med tautrening, gir økt hjertefrekvens og energiforbruk, som møter kravene til å kunne øke en persons utholdenhet.

Kilde: J Strength Cond Res. 2013 Jul 26. Metabolic Cost of Rope Training.
Fountaine CJ, Schmidt BJ. Source 1Department of Health, Physical Education and Recreation, University of Minnesota Duluth, Duluth, Minnesota 2Department of Athletics, Creighton University, Omaha, Nebraska.