Ta kontroll over følelsene

Følelser styrer adferd. Hvordan kan vi bruke det til å ta gode valg om trening?

Mennesker deler et grunnleggende sett av følelser, og allerede som babyer uttrykker vi sinne og frustrasjon, glede og redsel uten bruk av språk. Følelser er derfor sentrale for vårt sosiale
liv, mentale helse og fysiske helse.

I en nylig publisert vitenskapelig artikkel i Journal of Positive Psychology framgår det hvordan følelser regulerer adferd. Tilfredshet- og gledefølelser har som hensikt å regulere kroppslige mekanismer som sult og temperatur. Positive følelser som engasjement og interesse er knyttet til følelser som læring og utvikling. Enkelte positive følelser motiverer til utholdenhet og innsats.

Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen til å motivere oss til trening, dersom vi sliter med motivasjonen (som de fleste gjør av og til)? Her er en forenkling av den vitenskapelige
presentasjonen:

1. Øv deg på å assosiere positive hendelser fra tidligere trening; hvilke tanker og følelser hadde du da, som var positive? Hent ned detaljer fra hendelsen og kjenn etter hvor i kroppen de sitter. Eventuelle negative tanker og følelser skal du ikke bruke oppmerksomhet på; la de gå.

2. Visualiser positive øyeblikk fra fysisk aktivitet og trening, gjerne langt tilbake i tid. Minnet kan gjenskape den gode følelsen. Den vil du oppleve igjen!

3. Hvis vi opplever noe farlig reagerer vi automatisk med pusten; den øker i frekvens,og vi puster mer med brystet og mindre med magen. Hvis det løser seg og alt går bra, puster vi lettet ut. Ved å bevisst puste med magen har det en direkte beroligende funksjon på kropp, tanke og følelser. Dersom du lurer på om du orker å dra på trening, og stå på «dørstokken»: pust fem ganger dypt med magen, hev hodet, fram med brystkassen, strekk hendene opp og ut, og tenk på noe positivt fra tidligere trening.

Og dra på trening!