Svi av 500 kcal på 30 minutt!

Er det egentlig mulig å forbrenne 500 kcal i løpet av 30 minutter?

Nylig gikk Bergens Tidene ut med en artikkel om hvordan enkelte treningssentre går ut med at du i løpet av en 30 minutters gruppetime kan svi av hele 500 kcal. For en som ønsker å gå ned i vekt er dette et fristende tilbud, men er det mulig for Ola og Kari Nordmann å svi av 500 kcal i løpet av en halv time?

For å klare å svi av hele 500 kcal i løpet av en halv time må en jobbe ganske hardt hele veien, og det første en skal tenke på er hvorvidt en klarer å ligge på såpass høy intensitet i en gruppetime. En nylig studie viste at de som er godt trent i aerobic klarer å holde relativ høy intensitet i en aerobictime, men at de ikke kommer opp mot maksimal kapasitet som ved løping på tredemølle. Her kan det være forskjell fra time til time, og om en klarer å sette sammen en time slik at vi kan jobbe opp mot maksimalt, er det da mulig å forbrenne 500 kcal i løpet av 30 min? Svaret er ja, men det er et lite, men betydelig, men her.

En viktig faktor for hvorvidt du klarer det er din fysiske kapasitet, eller rettere sagt din utholdenhetskapasitet. For å bruke 500 kcal må vi klarer å tilfører kroppen en viss mengde oksygen, siden kroppens energiprosesser krever oksygen ved langvarig arbeid. Ved høy intensitet vil et opptak på 1 liter oksygen tilsvare ca 5 kcal (R verdi på rundt 0.9-1.0). Dette vil si at en må klare å ta opp 100 L oksygen i løpet av de 30 minuttene det står på for å klare å svi av 500 kcal. Hvis vi går ut ifra at den gjennomsnittlige deltaker på timene er kvinner, rundt 30-40 år og i generell god form så ligger maksimalt oksygenopptak rundt 42-47 ml/kg/min. Ei dame på 70 kg vil teoretisk sett, med et maksimalt oksygenopptak på 47 ml/kg/min, klare å ta opp ca 99 liter oksygen i løpet av 30 minutt. I praksis vil dette bety at ho må jobbe på maks hele tiden, noe de fleste skjønner at kan bli litt vanskelig. Så hvor godt trent bør en være for å klare det?

En vil så klart ikke klare å ligge i snitt på maksimalt oksygen, men man kan klare å ligge i snitt opp mot anaerob terskel. En godt trent person kan her ligge mellom 80-85 %. Om vi tar i litt og sier at kvinnen fra det forrige eksempelet klarer å jobbe i snitt opp mot 85 % av maksimalt oksygenopptak, hvor mye må ho øke maksimalt oksygenopptak? Med et maksimalt oksygenopptak på rundt 55 ml/kg/min vil ho klare å bruke opp mot 100 L oksygen med en intensitet på 85 % av maksimalt oksygenopptak. For hennes aldergruppe regnes alt over 48 ml/kg/min som veldig høyt, og at den gjennomsnittlige deltaker på gruppetimer er av et slikt kaliber er lite trolig.

For å få noe litt mer praktisk forstålige eksempler må en person på 70 kg gjøre følgende for å svi av 500 kcal:

1. Løpe kontinuerlig på tredemølle i 13-15 km/t
2. Sykle kontinuerlig i over 30 km/t
3. Sykle kontinuerlig på ergometersykkel på rundt 300 watt.
4. Gå på ski på flat mark med snittfart på over 13 km/t.

Det krever med andre ord en del av deg for å klare å svi av 500 kcal i løpet av en halv time. Eksemplene over er som sagt bare eksempler basert på gjennomsnittsmålinger i forskningen, og andre faktorer som mekanisk effektivitet, utnyttningsgrad, kjønn, alder og vekt spiller i tillegg en rolle, og individuelle forskjeller vil selvfølgelig forekomme. Likevel vil de fleste mosjonister slite med å klare 500 kcal i løpet av 30 minutters trening. Mitt råd er å ikke tenke så mye på hvor mange kalorier du forbrenner, men heller ha fokus på å velge aktiviteter der du bruker hele kroppen og sørge for å bli sliten. Om du puster og peser stort sett hele timer jobber du opp mot det du maksimalt kan klare, og du forbrenner det du maksimalt klarer. Velg dermed aktiviteter ut ifra hva du liker og klarer å presse deg i, ikke uti fra lovnader om antall kilokalorier.