Svettere menn mer enn kvinner?

Denne studien ser på forskjell mellom kjønn på mengde svette i løpet av en spinningtime. 

Litteraturen rapporterer om forskjeller mellom kjønn i mengde svette ved utholdenhetstrening.

Denne studien var forsøkspersonene 14 menn og 12 kvinner som deltok på en 90 minutters lang spinningtime.

For å bergegne væsketapet ble forholdet mellom kroppsmasse og væskeinntak beregnet.

Målingene viste at menn at menn svettet signifikant mer enn kvinnene.  Mennene svettet 1,12 liter per time mens kvinnene svettet 0,57 liter per time, dette til tross for at det ikke var forskjeller mellom kjønn med tanke på væskeinntak før målingene.

Forskerne konkluderer med at fremtidig forskning må fokusere på om kvinner har en mer effektiv svetteproduksjon og fordamping og om menn kan ha er større kapasitet for svetting enn kvinner.

Kilde: J Strength Cond Res. 2006 Aug;20(3):723-4. Gender differences in the sweat response during spinning exercise.Hazelhurst LT, Claassen N. Department of Physiology, University of Pretoria, Pretoria, South Africa.