Suksess med norsk restitusjonsdrikk

Riktig ernæring etter trening er svært viktig for å oppnå resultater. Restitusjonsdrikken som blant annet inneholder omega-3 blir mer og mer populær.

Rådet om å innta fiskeolje på daglig basis for å dekke behovet for omega-3 er ikke noe nytt, men for mange er det vanskelig å gjøre dette til en vane på grunn av smaken på fiskeoljen. Det har også ved flere anledninger kommet frem i mediene at det meste av fiskeoljen man får på markedet har lav kvalitet på grunn av høy oksidering, og det er ikke uvanlig at oljen også er harsk, noe som gjør at den får den kjente usmaken. Her har de norske Smartfish-grunnleggerne, Henrik Mathisen og Janne Sande Mathisen, vært innovative. Etter flere år med forsøk, bistått av kjemikere, har de klart å lage en stabil fiskeolje-emulsjon. At emulsjonen er stabil betyr at oljen ikke er oksidert og dermed holder en meget høy kvalitet. Olje av god kvalitet har helt andre og utvilsomt bedre egenskaper enn den oljen som vi har tilgang på i butikkene.

Hvorfor er omega-3 viktig for meg som trener?
Denne forklaringen er litt teknisk, men den vil hjelpe deg til å forstå at kroppen er en organisme som reguleres hårfint. Mat og drikke består ikke bare av energi, men også av informasjon som kroppen nyttiggjør seg til å sette i gang prosesser eller bremse dem. Personer som trener mye har et høyt oksidativt stress og økte inflammatoriske responser, særlig ved hard eller langvarig trening og konkurranse som ved langdistanseløp, langrenn og triatlon. Intensiv trening fører til muskeltretthet, stølhet, dehydrering, strukturell muskelødeleggelse som forklart lenger ned, opphoping av melkesyre, muskelsvelling og tapping av kroppens næringslager. Muskelvev brytes ned for så å gjenoppbygges i en litt sterkere utgave gitt at de rette byggesteinene er tilgjengelige. Ned på cellenivå blir strukturene i muskelcellene som heter sarkomerer belastet.

Sarkomerene består av flere typer muskelproteiner som har ansvaret for å skape og overføre kraft i muskelen. Når disse sarkomerene belastes ved intensiv trening blir det endringer i cellemembranen, kalsium vil lekke inn og i tillegg fremmes inflammatoriske reaksjoner og produksjonen av frie radikaler. Alle disse reaksjonene skaper ødeleggelser i cellemembranene. Inflammasjon er en fysiologisk respons på skade eller vevsødeleggelser og når du trener intensivt foregår det både mekanisk og metabolsk belastning.

Les også: Derfor er søvn nøkkelen til bedre prestasjon

Omega-3-fettsyrene EPA og DHA har vist seg å ha anti-inflammatoriske egenskaper. Når vi inntar fettsyrene reiser de med blodet og fester i cellenes membraner som består av fosfolipider, altså fett og fosfat. Transporten inn i cellene styres av ”lipid-flåter”, men som man ser endrer seg i størrelse og komposisjon når de infiltreres av omega-3-fettsyrer. Når EPA og DHA er tilstede i lipid-flåtene stimulerer de til frigjøringen av anti-inflammatoriske molekyler. Dette er trolig viktig restitusjonsfremmende mekanismer. Har du stor totalbelastning i livet, mye stress, høy treningsbelastning eller hyppig treningsfrekvens, er kroppens evne til å restituere seg fundamental for fortsatt fremgang på trening og for god helse for deg med et hektisk liv.

Vekker oppsikt i idrettsverdenen
Restitusjonsdrikken fra Smartfish, som blant annet inneholder omega-3, har vist oppsiktsvekkende resultater. Det er sjelden kost at det presenteres signifikante resultater på restitusjon eller prestasjonsforbedring ved bruk av mat og drikke i idretten.

Det anerkjente University of Stirling i Storbritannia har over en periode på to år gjennomført en klinisk studie på fotballspillere. Hensikten med studien var å måle hvordan restitusjonsdrikken Smartfish Recharge High Protein kunne forbedre muskelrestitusjon hos fotballspillere. Studien, som ble lagt frem på European College of Sports Science i sommer, vekker oppsikt i idrettsverdenen.

Forskerne på universitetet var nysgjerrige på effekten av EPA og DHA (omega-3) sammen med protein og de andre ingrediensene i drikken fra Smartfish. Spillerne som brukte Smartfish presterte bedre på fysiske tester som ble foretatt i dagene etter en hard styrkeøkt. En rekke indikatorer viste forbedret muskelrestitusjon, og dette ble igjen bekreftet ved at spilleren også presterte bedre i kontrollerte fysiske tester. Testene var blant annet spenst, utholdenhet og pasningskvalitet.

Med fotball som en av verdens største idretter og med stor popularitet i Storbritannia var det naturlig å velge denne idrettsgruppen som forsøkspersoner. En styrke ved studien er at de ikke bare har sammenliknet drikken med omega-3 med en placepo-drikk, men faktisk sammenliknet tre ulike drikker:
1) Smartfish Recharge Protein med omega-3, vitamin D, myseprotein og karbohydrat.
2) Drikk med vitamin D, myseprotein og karbohydrat
3) Drikk med kun karbohydrat.

Fotballspillerne ble delt i tre grupper der hver gruppe inntok en av drikkene hver dag i seks uker. Det ble tatt blodprøver før de gikk i gang. Etter de seks ukene ble det tatt nye blodprøver og gjennomført en rekke fysiske tester som maksimal voluntær kontraksjon, Yo-Yo test, svikthopp som et mål på kraft og en fotballspesifikk pasningstest, Loughborough Soccer Passing Test. Deretter skulle de gjennom en svært tøff økt med eksentrisk trening spesielt designet for å indusere muskelødeleggelser i hamstringsmuskulaturen. Under eksentrisk trening blir muskelen forlenget samtidig som den forsøker å holde igjen, som i alle bremsende bevegelser, og dette er godt kjent som veldig intensiv trening. Etter økten ble de re-testet i alle de fysiske testene etter 24 timer, 48 timer (alle tester unntatt pasningstest) og 72 timer. Resultatene var oppsiktsvekkende!

Imponerende resultater
Etter seks ukers inntak av Smartfish Recharge Protein (gruppe 1) hadde utøverne signifikant høyere prosentandel omega-3 i blodet, sammenliknet med sin egen pre-test og de to andre gruppene. I tillegg hadde opplevd stølhet og muskelsårhet endret seg. Spillerne registrerte graden av stølhet på en VAS-skala, visual analgue scale, som er en subjektiv smerteskala. Utøverne forbedret prestasjonene sine i pasningstesten, på Yo-Yo test og i svikthopp. Prestasjonsfremgangen er assosiert med den markante reduksjonen av stølhet.

I Norge er det flere utøvere og lag som bruker Smartfish. Norges Triathlonforbund har nettopp startet å bruke Smartfish Recharge High Protein, og kan ikke ennå konkludere på effekten av restitusjonsdrikken.
– Det positive er at det er lett å drikke, har en behagelig smak og lett å ha med seg i bagen for å bruke etter trening. Vi har ikke brukt det lenge nok til å si noe om virkning med hensyn til restitusjon, sier Arild Tveiten, sportssjef i Norges Triathlonforbund.
– Vi bruker den som restitusjonsdrikk rett etter trening. Og da spesielt etter lengre og hardere økter, sier Tveiten.

Det finnes mange ulike restitusjonsdrikker på markedet. Smartfish Recharge Protein er spesielt nevnt i denne artikkelen på grunn av forskningsresultatene det vises til.