Styrketrening til løpere

Hvilken styrketreningsmetode bør løpere på mosjonistnivå velge for å øke forbedre sin prestasjon? Denne studien gir deg svaret.

Denne studien sammenligner maksimal styrketrening, eksplosiv styrketrening og sirkeltrening kombinert med utholdenhetstrening for å se hvilken metode som har best effekt på økning i styrke og utholdenhetsprestasjoner.

Bør man trene styrke før eller etter utholdenhetstrening?

Metode

Forsøkspersonene var løpere på mosjonistnivå.  Alle forsøkspersonene utførte 6 uker med forberedende styrketrening.  Så ble de delt inn i grupper.  En gruppe som trente maksimal styrketrening (12 stk.), en gruppe som trente eksplosiv styrketrening (10 stk.) og en gruppe som trente sirkeltrening (7 stk.).

De trente styrke i 8 uker.  Etter denne treningsperioden hadde de 14 uker med vedlikeholdstrening.

Målingene som ble utført før og etter treningsperioden var maksimal styrke og muskelaktivering (EMG) på fremsiden av låret, spensthopp med motbevegelse, maksimal oksygenopptak, løpehastighet ved maksimal oksygenopptak og løpeøkonomi.

Resultat
Maksimal styrke og høyde i spensthopp økte hos alle gruppene.

EMG målingene viste økt muskelaktivitet hos gruppen som trente maksimal og eksplosiv styrketrening.

Små endringer ble registrert på maksimalt oksygenopptak, men alle gruppene fikk økt løpehastighet ved maksimalt oksygenopptak.

Løpeøkonomi ble økt i gruppen som trente eksplosiv styrke.

Konklusjon

Forskerne av denne artikkelen mener at maksimal eller eksplosiv styrketrening utført i kombinasjon med utholdenhetstrening var mer effektiv om man ønsker å øke styrke, løpehastighet ved maksimalt oksygenopptak og løpeøkonomi sammenlignet med sirkeltrening i kombinasjon med utholdenhetstrening. 

Dette gjelder for utøvere på mosjonistnivå.

Utholdenhetstrening øker hjernevolumet.

Kilde: Int J Sports Med. 2010 Apr 29. Strength Training in Endurance Runners. Taipale RS, Mikkola J, Nummela A, Vesterinen V, Capostagno B, Walker S, Gitonga D, Kraemer WJ, Häkkinen K.Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland.