Styrketrening – effektivt for å øke løpekapasitet og arbeidsøkonomi?

Studien ser på effekten styrketrening har på løpeferdigheter og løpeøkonomi hos mosjonister.

Mange millioner av løpere på mosjonistnivå deltar på maraton og halvmaratonløp uten å bli trenet av proffer.  Treningsprogrammene til denne gruppen løpere består vanligvis kun av løping.  På den andre siden har vi konkurranseutøvere som har et mer komplekst treningsprogram som innbefatter variert trening som koordinasjonstrening og styrketrening for overkropp og bena.  Forskning har vist at dette skal forbedre løpekapasiteten ved at arbeidsøkonomien blir bedre.  I denne studien blir effekten av et treningsprogram for løpere på mosjonistnivå bestående av styrketrening og løpetrening sammenlignet med et treningsprogram kun bestående av løpetrening.

Metode
20 løpere på mosjonistnivå (40,0 +/-11,7 år: 180 +/-9 cm: 73,7+/- 10,8 kg) ble delt inn i to grupper med 10 personer i hver gruppe med identiske maksimalt oksygenopptak og lik anaerob terskel.  Den ene gruppen utførte styrketrening kombinert med løping.  Den andre gruppen fulgte deres vanlige løpeprogram uten styrketrening.  Gruppen som utførte styrketrening trente styrkeprogrammet to ganger i uken.  Tirsdager overkropp, med følgende øvelser: reverse fly, benkpress, lateral fleksjon, situps, rotasjonsapparat for skråmagemuskler).  Torsdager ble styrketrening for bena utført, med følgende øvelser: lår press, legextension, legcurl, hipextension og tåhev.  Øvelsene ble utført med 4 sett med 3-5 repetisjoner med en belastning tilsvarende 3-5 RM.  Underveis i testperioden ble styrken økt for å opprettholde den relative styrken.

Resultat
Resultatene viste at kroppsvekten ikke ble påvirket i noen av gruppene.  Styrketrening påvirket ikke koordineringen (steglengde, stegfrekvens eller kontakttid med underlaget) ved løping.  Oksygenopptaket med moderat løpehastighet ble værende uforandret til begge gruppene.  Løpehastigheten for anaerobterskel økte signifikant for begge gruppene.

Konklusjon
Forskerne konkluderte med at løpeøkonomi definert som det laveste oksygenopptak ved en gitt hastighet ikke ble påvirket av styrketrening slik som denne studien ble gjennomført. Men resultatene viste en klar forbedring i statisk styrke til knestrekkerne(muskler på fremside lår).  Videre ble de totale løpeferdighetene og maksimalt oksygenopptak klart forbedret, spesielt for gruppen som trenet styrketrening.  Dette tyder på at styrketrening kan hjelpe og øke kroppens evne til å bruke oksygen ved løping.

Kilde: EFFECTS OF WHOLE BODY STRENGTH TRAINING ON RUNNING PERFORMANCE AND RUNNING ECONOMY IN RECREATIONALRUNNERS.BERGERMANN, M., FERRAUTI, A.RUHR UNIVERSITY OF BOCHUM, 2009.