Styrk pedaltråkket

Ny doktorgradsstudie viser at en kombinasjon av styrketrening og utholdenhetstrening fører til bedre resultater for syklister enn kun utholdenhetsøkter på sykkelen.

Blir man en bedre syklist av å kun trene tradisjonelle utholdenhetsøkter på sykkel? En ny doktorgradsstudie ved NIH har testet hvorvidt sykkelprestasjonene til en gruppe godt trente syklister bedres ved å kombinere sykling og styrketrening.

Innhold er hentet fra Bent Rønnestad sitt doktorgradsarbeid.  Han disputerer 9. juni 2010 10.15 – 11.00 ved NIH.  Hans disputas blir streamet fra www.nih.no denne dagen.

Styrketrening i tillegg til vanlig utholdenhetstrening hos godt trente syklister førte til økning i muskelstyrke og muskeltverrsnitt. Dette førte igjen til større fremgang i sykkelprestasjon. Også i tester som er relevante for sykkelprestasjon presterte syklistene bedre enn gruppa som kun gjennomførte vanlig sykkeltrening uten styrketrening.

– Styrketrening i tillegg til den tradisjonelle sykkeltreningen fører til bedre sykkelprestasjon, sannsynligvis gjennom bedret arbeidsøkonomi, sier Bent Rønnestad .

Formål med prosjektet

Formålet med prosjektet var å studere effektene av å gjennomføre både styrke- og utholdenhetstrening sammenlignet med kun utholdenhetstrening på sykkelprestasjon og parametre relatert til sykkelprestasjon hos godt trente syklister. Prosjektet ble finansiert av Høgskolen i Lillehammer.

Doktoravhandlingen presenterer resultater fra en intervensjonsstudie som totalt varte i 25 uker og inkluderte 32 forsøkspersoner. Noen av dataene er hentet fra forberedelsesperioden til syklistene (desember-mars), mens andre data er hentet fra de 13 første ukene i konkurransesesongen.

Styrketrening to ganger i uka i forberedelsesperioden

Den tunge styrketreningen som syklistene i intervensjonsgruppa gjennomførte i forberedelsesperioden ble gjennomført to ganger i uka og bestod av 4 øvelser på beina med 3 serier med en motstand tilsvarende 4-10 maksimale repetisjoner. Under konkurranseperioden ble antall styrkeøkter i uken redusert til én.

– I tilegg til syklistene, har vi inkludert en gruppe mosjonister som gjennomførte samme styrketrening som syklistene i intervensjonsgruppen i forberedelsesperioden, forklarer Bent Rønnestad. 

Syklistene i intervensjonsgruppa og kontrollgruppa hadde tilsvarende mengde utholdenhetstrening og fordeling av trening i ulike intensitetssoner.

Økt beinstyrke

12 ukers styrketrening i tillegg til vanlig utholdenhetstrening hos godt trente syklister førte til økning i muskelstyrke og muskeltverrsnitt.

– Intervensjonsgruppa fikk økt styrke i beina og gjennomsnittlig wattproduksjon under en 5 minutters spurt til utmattelse etter 185 minutter med submaksimal sykling, forteller Rønnestad.

– Det ble også observert større reduksjoner i subjektiv følelse av tretthet, oksygenforbruk, puls og laktat under den submaksimale syklingen hos syklistene som gjennomførte styrketrening sammenlignet med kontrollsyklistene.

Artikkel fortsetter under bilde.

Større lårmuskler uten reduksjon av oksygenopptak
– Det å legge styrketrening til relativt mye utholdenhetstrening ser ikke ut til å ha noen negativ effekt på uviklingen av det maksimale oksygenopptaket eller melkesyreterskelen – heller tvert imot, sier Bent Rønnestad.

Intervensjonsgruppa fikk økt muskeltverrsnitt i lårmusklene uten å hindre utviklingen av VO2maks. Styrketreningen førte også til forbedringer i maksimal wattproduksjon ved både en standardisert trappetest og ved en 30 sekunders spurt.

Syklistene som gjennomførte styrketrening forbedret også wattproduksjonen ved en laktatkonsentrasjon på 2 mmol∙l-1 og prestasjonen på en 40 minutters sykkeltest til utmattelse, mens den eneste forbedringen for syklistene som bare gjennomførte utholdenhetstrening var økt VO2maks og en tendens til forbedret prestasjon under 40 minutters sykkeltest til utmattelse.

Redusert tråkkfrekvens blant mosjonistene

– Vi så ingen endring i selvvalgt tråkkfrekvens under submaksimal sykling hos de godt trente syklistene, mens redusert tråkkfrekvens ble observert allerede etter 4 uker styrketrening hos mosjonistene, konstaterer Rønnestad.  Denne reduksjonen i tråkkfrekvens var assosiert med reduksjon i fysiologisk respons (VO2, HF, RPE og [la-]).

Bedre prestasjoner gjennom konkurransesesongen

Reduksjon av styrketreningsvolumet, til én styrkeøkt i uken, gjennom de første 13 ukene av konkurranseperioden førte til:

  •  Vedlikehold av økningen i muskeltverrsnitt og beinstyrke som ble oppnådd under den 12 uker lange forberedelsesperioden.
  •  Større forbedringer i sykkelprestasjon og parametre relevante for sykkelprestasjon av både kort og lang varighet enn kontrollgruppen som bare gjennomførte utholdenhetstrening.     
  • Utviklingen av VO2maks ble heller ikke negativt påvirket av styrketreningen i konkurranseperioden.

Praktisk treningstips

Legg til to styrkeøkter i uka i forberedelsesfasen og vedlikehold styrken med en økt i uka i sesongen. Styrketreningen bør være spesifikk og varieres innefor en motstand så tung at du klarer mellom fire og ti rep.

Styrketrening øker utholdenheten.

Kilde: Artikkel er hentet direkte fra Norges Idrettshøyskole sine hjemmesider: http://www.nih.no/templates/page____7533.aspx

Innhold er hentet fra Bent Rønnestad sitt doktorgradsarbeid.
Program 9. juni 2010 10.15 – 11.00 Prøveførelesing: Strength training vs. endurance training: How do repeated muscle contractions induce such different cellular adaptations in skeletal muscle? Både prøveforelesning og disputas er åpne for publikum.  Prøveforelesningen vil bli streamet på nih.no