Strammere mage av løpetrening?

Denne studien ser på effekten av løping på trening av mage- og korsryggmuskler.

Tidsklemme er en årsak til at mange ikke trener regelmessig.  Dersom spesielle treningsøvelser gir flere effekter, vil antall øvelser og tiden vi trenger til å oppnå våre treningsmål bli redusert.

Hensikten med denne studien var å sammenligne aktiveringen av mage– og korsryggmuskler ved hjelp av EMG under løping og funksjonelle styrkeøvelser.

Les også spørsmål og svar om magetrening.

Metode

Forskerne målte EMG aktivitet i magemusklene(exeternal obliques, lower abdominals) og korsryggen (upper lumbar erector spinae og lumbosacral erecor spinae) mens triatleter og mosjonister løpte på tredemølle i 30 minutter med intensitet på 60 % og 80 % av maksimal hjertefrekvens.

I tillegg ble det gjort 30 repetisjoner med curl up og 3 minutter med modifisert Biering-Sørensen rygg trening. Også ved utførelse av disse øvelsene ble EMG aktiviteten målt i muskler nevnt ovenfor.

Resultat

Triatletene hadde høyere aktivering i mage- og korsryggmusklene enn mosjonistene.

De funksjonelle ryggøvelsene gav mindre EMG aktivitet enn løping ved 60 % og 80 % av maksimal hjertefrekvens.

Magemusklene hadde lavere EMG aktivitet når forsøkspersonene løp ved 60 % og 80 % av maksimal hjertefrekvens sammenlignet med øvelsen curl-ups.

Konklusjon

Triatleter hadde større muskelaktivering i mage- og korsryggmusklene enn mosjonistene ved løping, noe som er med på å bidra til bedre løpeprestasjoner.  Musklene i korsryggen kan bli mer effektivt aktivert ved løping sammenlignet med økter med funksjonell styrketrening for korsryggen.

Ut fra dette konkluderer forskerne at løping er en effektiv og multifunksjonell trening hvor man får kombinert utholdenhetstrening med forbedring i styrke i muskler i korsrygg og mageregion.

Effektivt mageprogram finner du her!

Kilde: Appl Physiol Nutr Metab. 2009 Dec;34(6):1008-16.Trunk muscle activation during moderate- and high-intensity running. Behm DG, Cappa D, Power GA.