Strammere kropp av Bodypump?

Bosu

Ny studie har evaluert gruppetreningsformen Bodypump.  Gir denne treningformen bedre styrke og endring muskelmasse?

Hensikten med denne studien var å evaluere effekten av et 12 ukers treningsprogram med Bodypump på kroppssammensetning, muskelstyrke og utholdenhet.

Metode
Forsøkspersonene var 19 kvinner (gjennomsnittsalder 21 år) som ble delt inn i en treningsgruppe (9 personer) og en kontrollgruppe (10 personer).

Følgende målinger ble gjennomført før og etter treningsperioden: endring i kroppsvekt og fettmasse, maksimal styrke i knebøy, melkesyrenivå i musklene ved gjennomføring av et Bodypumpprogram (kun målinger i lårmusklene), hjertefrekvens og endring i utholdenhet ved løping.

Resultat
Resultatene viste at forsøkspersonene fikk en signifikant økning i maksimal styrke i øvelsen knebøy.
Målinger gjort før og etter treningsperioden viste at melkesyrenivå i knestrekkerne (fremsiden av lårene) og puls ble redusert i gjennomføring av øvelsen knebøy.  Melkesyrenivå ble redusert med 33 % og puls ble redusert med 7 %.

Det ble ikke målt endringer i kroppsvekt og fettmasse.

Løpeutholdenhet ble heller ikke forbedret etter 12 uker med Bodypump.

Konklusjon
Forskerne konkluderer med at et 12 ukers Bodypump-program gir økning i maksimal styrke i øvelsen knebøy, men ingen endring i kroppssammensetningen.  Målingene viste også at musklene som blir trent tilpasser seg øvelsene slik at musklene blir mindre stive i utførelsen av Bodypump (muskulær tilpassning). Denne funksjonelle styrketilpasningen er ikke ut til å være overførbar til økning av utholdenheten.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Dec;25(12):3422-31. Improvements in metabolic and neuromuscular fitness after 12-week bodypump® training. Greco CC, Oliveira AS, Pereira MP, Figueira TR, Ruas VD, Gonçalves M, Denadai BS. Source
1Human Performance Laboratory, São Paulo State University, Rio Claro, Brazil; and 2Biomechanics Laboratory, São Paulo State University, Rio Claro, Brazil.