Stavlengder i langrenn

Tidligere forskning har vist at de stavlengdene skiløpere selv velger, ikke alltid gir best prestasjon. Thomas Losnegard og Ernst Albin Hansen har undersøkt dette nærmere. For maksimal staking på snø fant de bedret prestasjon med staver som var 7.5 cm lengre enn utøvernes selvvalgte staver.

Åtte elitelangrennsløpere gjennomførte 80 meter maksimal staking på snø. Stakingen ble utført med 3 ulike stavlengder. Løperne gikk med selvvalgt stavlengde, staver som var 7,5 cm kortere enn selvvalgt, og staver som var 7,5 cm lengre enn selvvalgt stavlengde. Stakingen ble gjort i flatt terreng.

Laboratorietester fra Norges idrettshøgskole har indikert at lengre staver enn det skiløpere selv velger, kan være gunstig med tanke på å skape større kraft og dermed bedre prestasjonen. I denne studien ville vi undersøke dette nærmere.

Figur 1: Tid satt som prosent av selvvalgt stavlengde. 100 prosent markerer tiden som forsøkspersonene brukte med selvvalgt stavlengde.

Resultatene viser at forsøkspersonene bruker kortere tid på 80 meter med de lengre stavene. I gjennomsnitt sparte forsøkspersonene 0,1 sekund i forhold til testen der de brukte selvvalgt stavlengde.

Et tidels sekund kan høres marginalt ut. Men over 80 meter utgjør denne tiden 1 meter. Ved fellesstarter og sprintheat kan dette være av avgjørende betydning.

Likevel gjenstår forsøk hvor man vurderer hvordan en økt stavlengde påvirker prestasjonen i andre typer terreng enn flatt terreng.

Kilde: artikkel er hentet i sin helhet med tillatelse fra Forskningssenter for Trening og Prestasjon: http://www.nih.no/templates/ftp/ftpPage____6887.aspx