Sprek som barn, sprek som voksen – en myte?

Å lære seg gode aktivitetsvaner som barn slik at disse vanene kan videreføres til det voksne liv blir sett på som viktig.  En studie har sett på om det er noen sammenheng mellom fysisk form som barn og aktivitetsnivå i voksen alder.

Hensikten med studien var å undersøke om fysisk aktivitetsnivå i barndommen påvirker aktivitetsnivået i voksen alder.

For å undersøke dette ble ulike fysiske parametere målt i barndommen (alder 10-12 år) og sammenlignet i voksen alder (35 år); antall sit-ups pr. minutt, styrke i underarm og BMI.  I tillegg ble aktivitetsnivå, holdning til trening og støtte fra signfikante andre til å drive med trening målt ved hjelp av spørreskjema.

Resultatene viste at det ikke var noen sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå som barn og aktivitetsnivå som voksen.

Selv om utvalget i denne studien var lite, mener forskerne at god fysisk form i barndommen ikke har noen målbar effekt på voksenatferd og trening og holdninger til fysisk aktivitet i voksen alder.

Enig?  Legg gjerne igjen en kommentar under artikkelen.

Lik oss på Facebook: trykk her.

Kilde: Pediatr Exerc Sci. 2009 Aug;21(3):329-38.Is fitness level in childhood associated with physical activity level as an adult? Trudeau F, Laurencelle L, Shephard RJ.SourceDepartment of Physical Activity Sciences, Université du Québec à Trois-Riviéres, Trois-Riviéres, Quebec, Canada.