Spinning hjelper deg ned i vekt!

Denne studien viser at spinning er effektiv trening om du ønsker å gå ned i vekt

Hensikten med denne studien var å se endringer i kroppssammensetning og fysiologiske forandringer hos unge innaktive og overvektige kvinner etter en periode med spinning.

Metode
Forsøkspersonene var 14 kvinner med gjennomsnittsalder 22,6 og en  BMI fra 25 – 29,9.  De gjennomførte en treningsperiode med spinning på 12 uker med3 økter per uke.

Kroppssammensetning og fysiologiske parametre ble målt før studien tok til og etter 12, 24 og 36 økter.

Resultat
Følgende observasjoner ble gjort:
-etter 24 økter: reduksjon i kroppsvekt på 2,6 %, reduksjon i fettmasse på 4, 3 % økning i muskelmasse på 2,3 % og reduksjon av hvilepuls på 6,5 %.

-etter 36 økter: reduksjon i kroppsvekt på 3,2%, reduksjon i fettmasse på 5,0 % , økning i muskelmasse på 2,6 % og reduksjon av hvilepuls på 9,0%.

Det ble også målt økning i oksygenopptaket.

Konklusjon
Reduksjon i kroppsvekt uten noen form for restriksjoner med tanke på matinntaket samt en økning i utholdenheten viser at spinning kan være en effektivt dersom man ønsker å gå ned i vekt og vil forebygge kardiovaskulære sykdommer.

Spinning er derfor en effektiv treningsform for unge innaktive overvektige kvinner.  Men det er viktig at de får treningsprogram som er tilpasset deres treningstilstand med tanke på varighet og intensitet.

Kilde: J Sports Med Phys Fitness. 2010 Jun;50(2):159-65. The effects of indoor cycling training in sedentary overweight women. Bianco A, Bellafiore M, Battaglia G, Paoli A, Caramazza G, Farina F, Palma A. Source Department of Sports Science (DISMOT), University of Palermo, Palermo, Italy. antoninobianco@unipa.it