Spiller det noen rolle når på dagen man trener?

Liker du å trene tidlig eller sent på dagen?  Denne undersøkelsen ser om treningstidspunktet spiller noen avgjørende rolle på din mulighet til å utvikle styrke og større muskler.

Hensikten med denne studien var å se på om det var forskjellig effekt av styrketrening om man trente tidlig eller sent på dagen.  Forskerne så på endringer i muskelstyrke og muskelvekst.

Metode
Forsøkspersonene som deltok i studien hadde en forberedelsesperiode på 10 uker hvor de trente styrketrening mellom kl. 17.00 og 19.00.  Etter denne treningsperioden ble gruppen delt i to, hvor halvparten trente fra kl 07.00-09.00 og den andre halvparten trente fra kl 17.00-19.00. Denne andre treningsperioden hadde også en varighet på 10 uker. 

En kontrollgruppe som ikke trente gjennomførte også de samme testene som treningsgruppene.  Ved hjelp av magnetresonanstomografi (MR) ble volum og tverrsnitt av fremsiden av låret (quadriceps femoris) målt.  I tillegg ble statisk styrke (isometrisk) målt i øvelsen knestrekk (kneekstensjoner) og maksimal styrke i halve knebøy.  Alle testene ble gjennomført tre ganger, før treningen startet, etter de 10 første treningsukene samt når treningsperioden var ferdig.

Resultat
Både gjennomsnittlig volum og areal i quadriceps femoris økte både hos gruppen som trente tidlig og sent.  Hos morgengruppen fant man en økning på 2,7 %, mens hos ettermiddagsgruppen var økningen på 3,5 %.  Sammenligner man disse to resultatene med kontrollgruppen, var ikke forskjellen signifikant.

Ser man alle på 20 treningsukene samlet, hadde begge gruppene en signifikant økning i styrke i alle testøvelsene.

Konklusjon
Forskerne konkluderte med at 10 uker styrketrening utført enten morgen eller kveld resulterter i økning i størrelse av quadriceps femoris.  Det ble ikke funnet noen statistisk signifikante forskjeller i endring i muskelvolum og styrke mellom morgen- og ettermiddagsgruppen.  Ut fra et praktisk synspunkt, vil styrketrening utført enten morgen eller ettermiddag gi samme treningseffekten om man er ute etter muskeløkning.

Kilde:
J Strength Cond Res. 2009 Dec;23(9):2451-7.
Effect of time-of-day-specific strength training on muscular hypertrophy in men.
Sedliak M, Finni T, Cheng S, Lind M, Häkkinen K.
Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Finland.