Søvn påvirker vektreduksjonen?

Søvn er viktig for oss mennesker, og mangel på søvn påvirker oss i hverdagen. Men hvordan påvirker søvn vektreduksjonen for de som prøver å gå ned i vekt? Spiller det noen rolle om en sover 5 eller 8 timer? Vitenskapen har komt et steg nærmere et svar.

Forskning har vist at for lite søvn påvirker kroppens hormonbalanse i negativ retning, spesielt når vi er i energiunderskudd. Spørsmålet er hvorvidt det får noe å si for vektreduksjonen, siden det ikke alltid er samsvar mellom hva vi forventer på grunn av hormonelle forandringer og hva som faktisk skjer. Forskere fra USA ønsket å finne ut av hvorvidt mangel på søvn kan påvirke kvaliteten på vektreduksjonen.

10 menn og kvinner i alderen 39-49 år oppholdt seg på et laboratorium i 14 dager på to forskjellige tidspunkt (med minst 3 måneder mellom hvert opphold). Under oppholdet fikk deltakerne i seg energi nok til å dekke ca 90 % av hvileforbrenningen.  Ingen trening ble utført men deltakerne var litt fysisk aktiv. Før og etter oppholdet ble deltakerne testet for blant annet ghrelin og leptin nivå, en del andre hormoner (kortisol, catecholaminer, veksthormon, T3 og T4), fettmasse, fettfrimasse og vekt. Etter oppholdet ble deltakerne i tillegg testet for hvileforbrenning og fettforbrenning (RQ). Deltakerne skulle sove enten 8 ½ time eller 5 ½ time. Målet med studien var å få deltakerne til å gå ned i vekt samtidig som de fikk tilstrekkelig eller mangel på søvn.

De som skulle sove 8 ½ time endte opp med å sove gjennomsnittlig 7 timer og 25 minutter. De som skulle sove 5 ½ time endte opp med å sove gjennomsnittlig 5 timer og 15 minttuer. Begge gruppene fikk likt vekttap på ca 3 kg, likt energiinntak på ca 1450 kcal og lik sammensetning av karbohydrater, fett og protein (48 %, 34 % og 18 % av totalt energiinntak). Energiforbruket var også likt på ca 2140 kcal. Forskjellen mellom gruppene låg i fordeling av vekttapet. 56 % av vekttapet til gruppa som sov 7 ½ time var fett, imot 25 % i gruppa som sov litt over 5 timer. Resten av vekttapet av fettfri masse. Gruppa som sov mindre opplevde i tillegg mer sult, hadde lavere fettforbrenning og hvileforbrenning etter 14 dager, og høyere ghrelinnivå. Forskerne konkluderte med at søvn spiller en viktig rolle i bevaring av fettfrimasse ved lavt energiinntak, og at økning i ghrelinnivå spiller en viktig rolle ved å gi økt sultfølelse, redusert energiforbruk og økt glukoseproduksjon (redusert fettforbrenning).

Kommentar

Studien er i utgangspunktet interessant fordi den undersøker påvirkningen av søvn på vektreduksjon under veldig godt kontrollerte forhold. Men likevel blir studien påvirket av en del svakheter som gir oss like mange spørsmål som svar. Det er blant annet få forsøkspersoner og kort varighet på studien. Dette medfører spørsmålet om hvorvidt vi kan tilpasse oss til et kort søvnmønster, eller om de negative virkningene forsvinner over lengre tid. I tillegg var det en forskjell i fettmasse fra starten, der gruppa som sov minst hadde minst fettmasse. Lavere fettmasse i kombinasjon med lav proteininntak (bare 0.8 g/kg kroppsvekt) og stort vekttap gir i utgangspunktet økt fare for tap av fettfri masse. Mangel på styrketrening, lav protein- og energiinntak kan være forklaringen på hvorfor gruppa som sov i 7 ½ time også mistet en del fettfri masse.

Forskerne brukte blant annet lavere fettforbrenning og hvileforbrenning som en mulig årsak til forskjellen mellom gruppene. Et problem her er at det ikke ble foretatt målinger ved start av studien. En kan dermed ikke vite om forskjellen mellom gruppene er på grunn av for lite søvn, eller en forskjell mellom gruppene fra start av. Problem er det også med ghrelinnivåene som i utgangspunktet var høyere for gruppe som hadde lite søvn, og dermed hadde større potensial for å reduseres. Gruppa som sov lite endte på ca samme verdi (84 vs 81 ng/L) som gruppa som sov mye hadde som utgangspunkt. En skulle dermed tro at forskjellen kanskje ble utlignet, siden begge gruppene hadde en periode med lavt ghrelinnivå.

Så hvor står vi da? Mye av forskningen gjort på forholdet mellom søvn og vektreduksjon er korrelasjonsstudier, som gjør det vanskelig å si hva som kom først, lite søvn eller mye vekt. Men en del forskning viser at for lite søvn påvirker en del forhold som igjen kan påvirke vekten vår, blant annet ghrelinnivå og sultfølelse (1). Selv om denne studien har sine svakheter støtter den opp om det som andre tidligere har funnet. Mangel på søvn påvirker forholdet mellom fettforbrenning og glukoseforbrenning, øker appetitten og redusere energiforbruket (2). Hvorvidt det har mye å si for langvarig vektregulering gjenstår å se, og fremtidig forskning kommer nok til å gi svar. Til den tid kommer tror jeg de fleste er enig i at en god natts søvn er å foretrekke, uansett.

Kilder:
Nedeltcheva et al (2010) Insufficient sleep undermines dietary efforts to reduce adiposity. Ann Intern Med. 153: 435-441.

Referanser:
1. Taheri & Mignot (2010) Sleep well and stay slim: Dream or reality? Editorial. Ann Intern Med 153: 475-476.
2. Knutson et al (2007) The metabolic consequences of sleep deprivation. Sleep Med Rev. 11(3): 163-178.