Slitt brusk i knær – hva gjør vi?

Den aller vanligste leddlidelsen er bruskslitasje i knær. Forekomsten er naturlig nok økende med alderen, men og så mange yngre sliter med dette. Det finnes gode råd, selv om prognosen ikke er veldig god.

Et velrenommert amerikansk tidskrift har nettopp publisert en oversiktsartikkel hvor det trekkes opp noen retningslinjer for hvordan man forholder seg til slitasje av brusk i knær, eller gonartrose (noen kaller dette fortsatt for ”gikt”). Tidligere var dette en diagnose det var knyttet betydelig tap av funksjon til, samt mye stivhet og smerte. Nå gjennomføres det mange tusen operasjoner for kneslitasje hvert år i Norge, ved bruk at diverse proteser. I denne artikkelen fokuseres det imidlertid på hva man bør gjøre for å unngå akselerasjon av slitasje når den først har startet. For det lar seg ikke gjøre å bygge opp brusk igjen tilsvarende originalen.

Det mest opplagte tiltaket er å unngå at bruskslitasje i det hele tatt oppstår. Men siden det er mange faktorer som påvirker dette, blant annet arv, er det like viktig å sette i gang tiltak tidlig når først symptomene melder seg. Og: noe av det aller viktigste er fysisk aktivitet og trening.

Ifølge litteraturen er det ingen konsensus på detaljer i hvordan trening bør gjennomføres. Imidlertid er det vitenskapelig støtte for følgende:

•    Sirkulasjon. Gjenværende brusk må ernæres, med mange repetisjoner uten for mye støt. Sykling er veldig bra for dette, gjerne med lette gir. Husk riktig innstilling av sykkelen.

•    Styrke. God styrke i muskulaturen som støtter knærne er viktig, spesielt forside lår (quadriceps). Det er ikke spesifisert øvelser for dette, men som prinsipp foreslås at man unngår for mye kompresjon, dvs tunge knebøy.

•    Bevegelighet. For å opprettholde god gangfunksjon er det viktig å holde god bevegelighet i strekk av knærne.

•    Stabilitet. Dette henger noe sammen med styrke, men det foreslås å fokusere på ”kne-over-tå-prinsippet”, dvs unngå at knærne faller innover ved gange i trapp og bakker, samt ved styrketrening.

•    Unngå for mye aktivitet som innebærer mye støt og vridning, for eksempel en del ballidretter.

I tillegg oppfordres det til å diskutere støtteortose og medisinering med lege.