Slik vil du se ut?

Ønske om å se slank ut er arvet.  Ny studie mener at genene våre styrer ønsket om en slank kropp og ikke påvirkning fra omgivelsene.

Kjendiser fra Hollywood får ofte skylden for at kvinner er lite fornøyde med kroppen sin og er dermed en viktig påvirkningsfaktor til at mange slanker seg.  Men dette er kanskje feil? 

Ja, mener en ny studie gjennomført ved Michigan State University. Resultatene fra denne studien viser at hele 43 % av de spurte kvinnene hadde et arvet ønske om å være slank.  Resultatene fra studien baserer seg på spørreundersøkelse av 300 kvinnelige tvillinger.

Forskerne legger til at miljømessige faktorer også kan påvirke press om en persons ønske om å være tynn, men at kulturell påvirkning som kjendiser kan gi er mindre viktig påvirkningsfaktor enn den individuelle påvirkningen du opplever i lokalmiljøet.

Denne moderne oppfatningen av tynnhet som synonymt med det å være vakker er en stor påvirkningskraft til spiseforstyrrelser.

Forskerne spurte tvillinger i alderen 12 til 22 år om kroppsbildet deres.  Utspørring hadde tema som hvor mye ønsker du å se ut som kvinner i spillefilmer, tv-program og livsstilblader.

Etter å ha sett på hver enkelt forsøkspersons ønske om å være tynn, sammenlignet de tvillingene som delte 100 % av genene, med tvillinger som deler 50 % av genene sine.

Resultatene, publisert i International Journal of Eating Disorders, viste at eneggede tvillinger hadde et større ønske og likere oppfatning om å være tynn enn toeggede tvillinger.  Studien viser også at miljømessig påvirkning som media var mindre viktig enn personlige opplevelser opplevd av bare en av tvillingene.  Slike personlige opplevelser kan være venners holdninger til overvektige eller om forsøkspersonene deltok på vektfokuserte idretter.