Slik øker du treningsinnsatsen med inntil 200 %!

Sliter du med motivasjon? Forskere mener de har funnet løsningen på hvordan du kan øke både treningsintensitet og treningstid med inntil 200 %.

Nøkkelen til økt treningsmotivasjon kan være å fremkalle følelsen av utilstrekkelighet.  En forsker ved Kansas State University har funnet ut følgende: personer som trener sammen med en partner som de oppfatter som bedre enn seg selv, økte treningstiden og intensiteten på treningen med opptil 200 prosent.

Funnene baserer seg på en test hvor professor Brandon Irwin, testet hvordan treningsintensitet varierte under ulike forhold om forsøkspersonene trente alene, med en Virtual partner eller mot en treningskamerat.

Resultatene viste at vi liker å trene med andre og at vi like å gjøre trening til en sosial aktivitet.

Et annet funn var at trening sammen med en annen person som du oppfatter som bedre enn deg, gjør at du øker treningsinnsatsen mer enn om du hadde trent alene.

Studien
Gjennomføringen av studien var tredelt.  I den første delen ble forsøkspersonene bedt om å sykle på en ergometersykkel i en 4 ukers periode med seks økter per uke. Til hver økt ble de bedt om å sykle så fort de klarte, så lenge som mulig.  Gjennomsnittlig klarte hver forsøksperson å sykle i 10 minutter.

I del to ble forsøkspersonene bedt om å gjennomføre den samme testen, men denne gangen ble de fortalt at i naborommet satt en annen person som de skulle trene sammen med.  Denne personen fikk de se på storskjerm mens de trente.  Realiteten var at personen på storskjermen var en virtuell partner. Forsøkspersonene ble også fortalt at personene på videoen var en del av studien og at vedkommende hadde syklet 40 % lenger enn dem på en tidligere test.

Det ble altså laget et inntrykk av at den virtuelle partneren var i bedre fysisk form enn forsøkspersonene. Dette var den eneste informasjonen forsøkspersonene fikk om den virtuelle partneren.  Resultatene viste at i en slik situasjon syklet forsøkspersonene i gjennomsnitt 9 minutter lenger sammenlignet med å sykle alene.

En økning på 90 % var lovende, men forskerne hadde en formening om at motivasjonen kunne økes enda mer.

Fra 90 til 200 %
I del tre ble forsøkspersonene invitert tilbake til trening sammen med den virtuelle partneren.  Denne gangen ble de fortalt at de var på samme lag som partneren sin.  Forskerne laget en situasjon der forsøkspersonene var den svake personen.  Målet var nå at «teamet» skulle sykle så lenge som mulig, og at tiden på sykkelen ble målt til den første personen måtte gi seg.

Målingene viste at forsøkspersonene økte tiden på sykkelen med 2 minutter sammenlignet med å sykle ved siden av en annen.  Men forskerne oppdaget at resultatene endret seg over tid.

En økning på 2 minutter sammenlignet med det å sykle ved siden av en annen var en gjennomsnittlig økning.  Over tid ble forskjellen mye større.  I de siste målingene, viste resultatene at forsøkspersonene som jobbet som et team trente nesten 160 % lenger enn de som trente ved siden av en partner, og nesten 200 % lenger enn dem som trente som alene

Forskerne konkluderer med at trening med en partner på likt nivå eller altfor høyt nivå sammenlignet med seg selv, vil gjøre at motivasjonen kan falle.  Men å finne en partner som er ca. 40 % i bedre form, er optimalt for å øke treningsmotivasjonen.

Lik oss på Facebook: trykk her.

Kilde: http://www.newswise.com/articles/burning-more-calories-is-easier-when-working-out-with-someone-you-perceive-as-better