Slik når du målene dine

I forbindelse med å oppnå varige resultater innenfor trening, kosthold og ander områder i livet, er det viktig å sette seg SMARTE mål.
Du har kanskje tidligere satt deg mål, som du ikke oppnådde eller kanskje glemte litt vekk. Dette trenger ikke å bety at din innsats ikke var god nok, men det kan handle om at målet ikke var formulert riktig, eller at det ikke var viktig nok for deg. Når du setter opp mål, skrives de gjerne som om du allerede har oppnådd dem. Et eksempel kan være: 1.juli løfter jeg 80kg x 5 reps i knebøy. Nedenfor kommer en kort innføring i SMARTE mål, som hjelper deg til å sette opp et konkret mål.

S – SPESIFIKT
Målet skal være spesifikt, dette betyr at du er klar på hva du skal oppnå, hvordan du vil oppnå det og hvorfor du vil oppnå det. Dette oppnår du hvis målet er avgrenset, konkret og detaljert. Hvis målet blir for løst, er det umulig å vite hvordan du skal gå frem for å nå målet.
«Jeg vil stramme opp» er ikke spesifikt. «Jeg har gått ned 0,5cm rundt magen denne uka» er et eksempel på et spesifikt mål.

M – MÅLBART
Målet skal være målbart. Uten et målbart mål, blir det umulig å vite når mållinjen er nådd. Når målet er målbart, vet du alltid hvor langt du er fra å nå målet, som er en motivasjonsfaktor. Det er et godt suksess kriterium å kunne si, at NÅ har jeg nådd mitt mål!
Målet skal kunne måles, enten i en størrelse, resultat, deadline eller en annen form for respons, som betyr at du har nådd målet. Hvis vi tar eksempelet ovenfor, så vil målet «jeg har gått ned 0,5 cm rundt magen denne uka» være noe som vi kontinuerlig kan måle over tid.

A – ATTRAKTIVT
Å sette seg et mål betyr i de fleste tilfeller hardt arbeid, det er derfor viktig at målet er attraktivt for deg og at du er villig til å gjøre en innsats for å nå målet. Motivasjonen for å nå målet skal være høy, og du skal kunne se fordelene ved å oppnå målet. Det er ekstremt viktig at målet har en verdi for DEG som individ, og ikke er et mål for å tilfredsstille andres forventninger.
«Innen 1.april vil jeg løpe 30 min uten stopp» kan være et eksempel på et attraktivt mål. Det trenger ikke alltid å handle om vekt/fett% nedgang.

R – REALISTISK
Målet skal være noe som du tror på at du kan oppnå. Det skal både være utfordrende men samtidig oppnåelig. Du skal være sikker på at du kan oppnå målet, og være klar over hvilke utfordringer som kan komme underveis og hvordan du kan takle disse.
«Jeg har gått ned 1 kg fettmasse denne mnd» er et eksempel på et realistisk mål. «Jeg har gått opp 5 kg muskelmasse denne mnd» er et eksempel på et mål som er urealistisk.
Ved å ha realistiske og oppnåelige mål, oppnår du større mestringsfølelse, som er vesentlig når det gjelder måloppnåelse.

T – TIDSBESTEMT
I startfasen når man setter seg mål, er man ofte veldig motivert og ivrig etter å komme i gang. Derfor er det viktig at målet er tidsbestemt, så man ikke går for hardt ut i starten, og sikrer seg en stigende og jevn progresjon i retning av målet. Å ha en «deadline» er også en motivasjonsfaktor for å jobbe effektivt mot målet. Du skal helst sette en spesifikk dato for når målet skal være oppnådd. Å ha en tidsramme på når målet skal være oppnådd, gjør at målet blir nådd. Dersom tidsrammen er ubegrenset, kan det føre til at det tar lengre tid å nå målet, det blir ikke prioritert og kanskje heller aldri oppnådd.
«Jeg har økt knebøy styrken min med 5kg denne mnd» er et eksempel på et tidsbestemt mål. «Jeg har økt knebøy styrken min med 10kg» er et eksempel på et mål som ikke er tidsbestemt.

E – EVALUERING
Når målet er oppnådd, er tiden inne for å sette seg ned å evaluere hele prosessen. Fikk jeg de resultatene jeg ønsket, innenfor tidsperioden? Hva var bra? Hva kunne jeg gjort annerledes? Dette er gode erfaringer å ta med seg videre når man skal planlegge nye mål.
Det er essensielt å ha et SMART mål de dagene motivasjonen ikke er like høy. I slike tilfeller kan en se tilbake på målet en har satt, og forhåpentligvis finne frem motivasjonen til å fortsette å jakte på målet. A’en (attraktivt) i modellen gjør at motivasjonen for å nå målet er høy, drivkraften er tilstede og dette er virkelig noe du ønsker å oppnå.
Konklusjonen er, kom deg ut av komfortsonen og utfordre deg selv med et litt ambisiøst mål. Det er kun deg selv som hindrer deg fra å oppnå en forandring. Ta et grep i dag!

Artikkelen er leverert i samarbeid med Optimal trener.