Slanking og trening

Er det mulig å kombinere trening og slanking uten at det påvirker prestasjonsevnen?

For syklister er det en fordel å ha høy relativ styrke for å prestere godt. Relativ styrke betyr å være sterk i forhold til kroppsvekten.  Mange syklister prøver derfor å redusere vekten før sykkelsesongen starter.

Hensikten med denne studien var å se hvilken effekt et redusert kaloriinntak har på prestasjonsevnen hos syklister.

Forsøkspersonene var 10 trente syklister som gjennomførte 3 uker med trening. Under denne treningsperioden ble kaloriinntaket redusert med 40 % av det normale dagsbehovet.

Hypotesen til forskerne var at en slik reduksjon i kaloriinntaket ville påvirke prestasjonsevnen negativt.

Resultatene viste at både prestasjonsevnen målt i watt på en 2 timer lang sykkeltest og kroppssammensetningen (forholdet mellom muskler og fett) ble bedre. Alle forsøkspersonene oppretthold muskelmassen samtidig som fettprosenten ble redusert.

For en syklist vil dette resultatet være gunstig for å klare å holde høyere tempo opp bakkene.
 I tillegg viser denne studien at for personer som vil ned i vekt at kombinasjonen trening og slanking ikke nødvendigvis påvirker prestasjonsevnen.

Kilde: J Strength Cond Res. 2009 Mar;23(2):560-70. Effects of caloric restriction and overnight fasting on cycling endurance performance. Ferguson LM, Rossi KA, Ward E, Jadwin E, Miller TA, Miller WC. Source Department of Exercise Science, The George Washington University, Washington, DC, USA.