Sitte eller stå på jobb – hva gir høyest kaloriforbruk?

Tradisjonelle kontor er utformet slik at vi må sitte.  Men hva skjer med energiforbruket om vi må stå på ved skrivebordet?

Hensikten med denne studien var å sammenligne kaloriforbruket hos unge voksne som satt og stod ved et skrivebord.

Forsøkspersonene var 10 kvinner og 10 menn med en gjennomsnittsalder på 23 år.

De fikk i oppgave å løse matematiske oppgaver enten sittende eller stående i 45 minutt i hver posisjon.  Kaloriforbruket ble målt i begge posisjonene.

Ikke overraskende viste målingene at energiforbruket økte i stående posisjon.  Energiforbruket i sittende posisjon var gjennomsnittlig 1,02 kcal/min, mens i stående posisjon var energiforbruket 1,36 kcal/min.

Forskerne konkluderer med at det er en signifikant økning i kaloriforbruk stående når det sammenlignes arbeid i sittende og stående posisjon.

Kilde: J Phys Act Health. 2012 Sep;9(7):1009-11. Difference in caloric expenditure in sitting versus standing desks. Reiff C, Marlatt K, Dengel DR.Source School of Kinesiology, University of Minnesota, Minneapolis, MN.