Sirkeltrening

Sirkeltrening med høy intensitet gir god slankende effekt.

Sirkeltrening er blitt veldig populært hos mange fordi du kombinerer utholdenhetstrening med styrketrening.   Hensikten med denne studien var å fastslå den fysiologiske effekten av sirkeltrening utført med ulik intensitet på kroppssammensetning, styrke og laktatinnhold til middelaldrende forsøkspersoner.  

Metode

Forsøkspersonene i alderen 50-65 år og hadde trent minimalt før forsøksperioden startet.  De ble delt inn i fire grupper, en kontrollgruppe og tre treningsgrupper.  Den ene treningsgruppen gjennomførte bare utholdenhetstrening.  De to andre treningsgruppene gjennomførte sirkeltrening med lav intensitet og sirkeltrening med høy intensitet.  Treningsgruppene trente 3 ganger per uke, 50 minutter hver økt i løpet av 12 uker.

Resultat

I blant treningsgruppene var det gruppen som trente sirkeltrening med høy intensitet som viste størst reduksjon i livvidde, vekt, fettprosent og laktatinnhold i blodet (ved en bestemt motstand på ergometersykkel). I tillegg hadde de størst fremgang i styrketestene lårpress og nedtrekk.

Konklusjon

Ut fra resultatene kan man konkludere med at trening med høy intensitet hvor man kombinerer utholdenhet i sirkeltreningen er bedre enn utholdenhetstrening alene eller sirkeltrening med lav intensitet, dersom målet er å forbedre kroppssammensetningen og laktatinnhold i musklene.

Kilde: J Sports Med Phys Fitness. 2010 Mar;50(1):43-51.”Effects of three distinct protocols of fitness training on body composition, strength and blood lactate.” Paoli A, Pacelli F, Bargossi AM, Marcolin G, Guzzinati S, Neri M, Bianco A, Palma A. Department of Anatomy and Physiology, University of Padua, Padua, Italy – antonio.paoli@unipd.it.