Seks treningsøkter gir bedre selvbilde

Du får bedre selvbilde med trening selv om verken kroppsfasongen eller vekten blir endret.

Kroppsvekt, -fasong og selvbilde ble målt hos 16 menn og 18 kvinner før og etter 6 x 40 minutter trening og 6 x 40 minutter med lesing. Treningen var lavintensiv utholdenhetstrening.

Både lesingen og treningen medførte ingen endring i kroppsvekt eller kroppsfasong.  Men de 6 øktene med trening gav økt selvbilde.

Forskerne mener at disse funnene må få betydning i helsefremmende arbeid som en god metode for å øke selvbildet gjennom trening.  Studien bekrefter også teorien om selvbilde blir påvirket av mestringsfølelse, her i form av trening.

Kilde: J Health Psychol. 2012 Feb 9 6 X 40 Mins Exercise Improves Body Image, Even Though Body Weight and Shape do not Change. Appleton K. Source Queen’s University, Belfast.