Samarbeid mellom Antidoping Norge og trening.no

Trening.no ønsker å synliggjøre antidopingarbeidet og løfte frem dopingrelaterte problemstillinger.

Trening.no og Antidoping Norge er offisielle samarbeidspartnere. Samarbeidet innebærer at trening.no distribuerer innhold produsert av Antidoping  Norge.

Målet med dette samarbeidet er å bidra til at kompetansen til Antidoping Norge vil nå ut til flere og nye målgrupper.