Runners high – en god opplevelse

Hva er runners high?

Mange har opplevd følelsen av letthet og overskudd, velbehag og bedre humør etter treningsøkter. Dette har spesielt vært en opplevelse som har gått igjen hos løpere og dermed blitt kalt runners high. Opplevelsen kan ha beslektskap med flow opplevelsen da løpere har rapportert at denne følelsen ofte kan oppstå under løping hvor de får en opplevelse av å miste oversikten over tid og rom, en høynet følelse av velbehag. I tilegg krever løping en rytmisk jobbing over tid hvor en ikke lar seg forstyrre av eksterne eller indre forhold, noe som også kjennetegner flow.

Visse forhold ser ut til å gå igjen for å oppleve denne tilstanden, sel om en også finner individuelle forskjeller. Aktiviteten bør foregå over 30 minutter eller mer og i et behagelig tempo, det bør ikke være noen tanker om krav til et visst løpetempo eller hvor lang tid en skal bruke på distansen en skal tilbakelegge. Tilstanden blir av løperne beskrevet som følelse av behag, avslappethet, lite anstrengende og en generell positiv følelse. Som en mulig forklaring på denne tilstanden vet en også at hjernen produserer endorfin under arbeids som varer over lenger tid og at spesifikke hjerneområder som påvirker nettopp følelser og velvære blir under slike omstendigheter blir aktivert i større grad.