Raskere restitusjon med musikk?

Det er ikke bare motivasjon som kan økes med  musikk. Nå påstår forskning at du også henter deg raskere inn igjen med musikk på øret.

Det er forsket mye på hvordan musikk påvirker motivasjon under trening.

Men det er ikke sett på denne effekten på idrettslig prestasjonsevne i konkurranser da det sjelden eller aldri blir brukt musikk i slike sammenhenger.  Konkurranseutøvere bruker stort sett musikk i forbindelse med oppvarming og restitusjon etter konkurranser.

Ut fra dette ville forskerne se om der er noen effekt av musikk på restitusjonstiden etter intensiv trening.
For å måle restitusjonstiden ble følgende faktorer undersøkt: subjektiv følelse av utmattelse (RPE) og laktatkonsentrasjon i blodet.

Forsøkspersonene var 20 aktive menn med gjennomsnittsalder 26,2 år.  De gjennomførte en 6 minutters løpetest til de oppnådde sitt maksimale oksygenopptak.

Etter to løpetester ble gjennomsnittlig hjertefrekvens målt, laktatmengde i blodet ble målt ved 3,6, 9, 12 og 15 minutter etter testen etter to gjennomførte tester.  De to testene ble gjennomført i tilfeldig rekkefølge hvor faktorene for restitusjon ble målt en gang uten musikk og en gang med motiverende musikk på øret.

Resultat
Det var ingen forskjell i gjennomsnittlig hjertefrekvens i løpet av restitusjonstiden med og uten motiverende musikk på øret

Laktatkonsentrasjonen i blodet ble raskere lavere når forsøkspersonene hørte på motiverende musikk. 
Også subjektiv opplevelse av utmattelse ble lavere når man sammenlignet målinger med og uten musikk.

Konklusjon
Forskere av denne studien mener at dersom utøvere hører på motiverende musikk etter intensiv trening blir raskere restituert sammenlignet om du lar være å høre på musikk.

Kilde:J Strength Cond Res. 2011 Nov 4 Effect of Motivational Music on Lactate Levels during Recovery from Intense Exercise. Eliakim M, Bodner E, Eliakim A, Nemet D, Meckel Y. Source1Department of Music Therapy, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel; 2Pediatric Department, Child Health and Sport Center, Meir Medical Center, Sackler School of Medicine, Tel-Aviv University, Kfar-Saba, Israel; and 3Life Science Department, Zinman College of Physical Education, Wingate Institute, Netanya, Israel.