Prioriterer styrketrening

Til tross for at politiarbeid stiller små krav til fysisk styrke, prioriterer politistudenter styrketrening, sier forsker ved Politihøgskolen, Pål Lagestad.

Politistudentene ved Ørsta lensmannskontor på Sunnmøre, Kaja og Hans-Einar tror i likhet med Lagestad at dette er tilfellet, men har selv ikke blitt en del av statistikken.

-Selv trener jeg 40 prosent styrke og 60 prosent utholdenhet, fordi jeg synes det er morsommere, sier Kaja.

Hans Einar har inntrykk av at guttene trener mer styrke, mens han selv holder seg til omtrent like store mengder styrke- og utholdenhetstrening.

-I polititjenesten ute ser vi at det har en operativ betydning å være både sterke og utholden. Vi bærer en del ekstra utstyr på kroppen hver dag, sier Hans Einar.

Eksamenstrening
Lagestad som har tatt doktorgrad ved Norges idrettshøyskole mener at studentene prioriterer styrke i høyere grav ved slutten av politiutdanningen enn ved oppstart, mens utholdenhetstrening i mindre utstrekning prioriteres gjennom utdanningen.

– Dette til tross for at utholdenhet er den fysiske egenskapen som politistudentene opplever som mest betydningsfull i politiarbeidet, sier Lagestad.

At benkpress er en eksamensøvelse ved Politihøgskolen kan medvirke til at studentene trener mer styrketrening enn de trolig ellers ville ha gjort, hevder Lagestad.

Kaja og Hans-Einar tror at akkurat der ligger nok også svaret på hvorfor politistudentene prioriter styrke mer mot slutten av utdannelsen enn ved oppstart.

-Styrketreningen på testen til eksamen i tredje klasse teller 60%, dermed er det godt mulig å få en god karakter ved å prioritere styrke fremfor utholdenhet, sier Hans Einar.

Kaja tror også at mye ligger i at det er lettere å se framgangen  i styrketreningen enn ved utholdenhetstrening.

-Hvis man ser på karakterene skal det ganske mye mer utholdenhetstrening til for at man skal klatre på karakterstigen enn ved styrketrening.

Operativ ferdighet
Deltakerne i studien til Lagestad argumenterer for at økt fokus på styrketrening kan skyldes at styrke, målt gjennom øvelsen benkpress, er en viktig indikator på operativ ferdighet og det å være i stand til «å ta i et tak».

-Prestasjonen i benkpress viser seg å ha betydning når det gjelder opplevelsen av egne forutsetninger for å ordne opp i konfliktsituasjoner hvor det kreves bruk av fysiske ferdigheter, forklarer Lagestad.

Kaja med sine 160 centimeter føler hun må kompensere ved blant annet å lære arrestasjonsteknikker bra.

-Jeg er ganske lav og er av den grunn veldig opptatt av å lære teknikkene godt og ha fysisk styrke. Dette så jeg kan være sterkere enn hva folk tror, sier Kaja.

Hans-Einar tror det handler om trygghet.

-Hvis man føler seg sterk, så føler man seg også tryggere på situasjoner som oppstår.

foto: Maria Finnøy Fagervoll