Prester bedre med mental trening

Ved å trene regelmessig, systematisk og over tid kan mental trening utvikle strategier som gir deg et ekstra løft i den fysiske treningen.

Les også: Hva menes med mental trening?

For de fleste krever hverdagen mer av hjernen enn av kroppen. Vi bruker hjernen hver dag, og mange er kanskje ikke klar over at de faktisk trener mentalt allerede. Du lærer deg å takle vanskelige situasjoner på jobb, jobber kanskje med å opprettholde motivasjonen til å gjennomføre en vanskelig oppgave eller til å holde selvtilliten stabil ved å si positive og konstruktive ting til deg selv.

– Målet med mental trening er at du skal føle deg bra med deg selv, og det du gjør i hverdagen. Derfor er mental trening viktig både for Ola og Kari Nordmann, så vel som toppidrettsutøveren, sier Linn Engdahl Lysvik, idrettspsykologisk rådgiver og prosjektleder i Tankeboksen.

Engdahl Lysvik peker på at de færreste er klar over hvilke mentale strategier de tar i bruk i hverdagen.

– Hovedpoenget her er at de fleste ikke er bevisste hva som foregår mellom tanker, følelser og atferd, og at det ofte gjør at de av og til velger en mindre effektiv mental strategi i en situasjon. For å utvikle deg mentalt er du nødt til å bli oppmerksom på egne mentale svakheter, så vel som styrker. Og ordet trening innebærer at du trener regelmessig, systematisk og over tid for å utvikle disse strategiene, sier hun.

Viktig bevisstgjøring
Den mentale treningen handler altså om å bli bevisst og oppmerksom på egne svakheter og styrker. Du implementerer mentale teknikker og tar tak i utfordringene du har personlig, og jobber deg gjennom utfordringene. På denne måten kan du selv utvikle strategier og teknikker du henter frem ved behov, og som kan gi deg et ekstra løft i treningen fordi du er nødt til å ha med deg hodet i det du gjør.

– Det er viktig å huske på at vi allerede trener mentalt når vi er fysisk aktive, minner Engdahl Lysvik om.

Samtidig kan du støte på utfordringer som er vanskelig å takle og forstå på egenhånd.

– Om du finner det vanskelig å selv se hvor du har noe å hente kan faglig veiledning være en god idé. Ofte kan utøvere jobbe tett med en mental trener fordi de møter på situasjoner, både i hverdagen og i konkurranse, som de selv ikke forstår seg på eller klarer å takle på egenhånd. Drar du med deg stress og spenning fra uløste situasjoner kan dette gå utover den fysiske formen. Hode og kropp henger sammen, påpeker Engdahl Lysvik.

Les også: Mentalt stress kan gi fysiske plager

linn-engdahl-lysvik

Linn Engdahl Lysvik

Ulike krav og ferdigheter
Det finnes ingen konkret fasit på hvor mye tid du bør bruke på mental trening, men at det bør være en fast del av treningen har etter hvert blitt både mer akseptert og anbefalt. Da handler det om å kartlegge din idretts- og treningssituasjon og hvilken type mentale ferdigheter det krever.

– For en turløper kan det hende at det handler om å forbedre evnen til å opprettholde fokus på å gå teknisk riktig gjennom hele skirennet. Eller det kan handle om å takle at man blir innhentet og gått ifra av konkurrenter, slik at det ikke blir en stressfaktor som tapper en for krefter og energi underveis, sier Engdahl Lysvik og fortsetter:

– Driver du med styrketrening på treningsstudio handler det kanskje mer om å klare å motivere seg til å gjennomføre det opplegget du har planlagt. Å sette seg gode mål for treningen, å bruke visualisering for å øve inn tekniske elementer, eller bruke konkrete teknikker for å redusere uønsket spenning i kroppen kan gjelde for både styrketrening og langrenn.

Fem basisteknikker
Uansett hvordan og hva du trener er det viktig å huske på at hodet og kroppen henger sammen. Det å sortere ut stress kan gi energi og overskudd i den fysiske treningen. Det kan blant annet de fem basisteknikkene for mental trening (se fakta nederst i artikkelen) hjelpe deg med.

– Disse bruker vi for å utvikle mentale ferdigheter som motivasjon og selvtillit, evnen til å øke eller redusere spenningsnivå, bevare tro på og overholdelse av treningsplanen, evnen til å takle motgang og medgang, evnen til å styre fokus bredt og smalt, og mellom å koble fokus på og av, forklarer Engdahl Lysvik.

Engdahl Lysvik anbefaler å være nysgjerrig, og forteller at det finnes mye godt fagstoff som kan hjelpe deg til å finne ut hva du kan tjene på å implementere mental trening i din treningshverdag.

– Opplever du for eksempel mye spenning i kroppen rett før konkurranse bør du kanskje se nærmere på hva du sier til deg selv i denne situasjonen. Kanskje snakker du deg selv ned? Føler du at du ikke er helt tilstede på trening bør kanskje oppmerksomhetstrening komme i første rekke, utdyper hun avslutningsvis.

FAKTA

Det finnes fem generelle basisteknikker for mental trening:

  • Visualisering
  • Målsettingsstrategier
  • Indre dialog
  • Spenningsregulering
  • Oppmerksomhetstrening

Les også: Bli din egen mentaltrener