Pille for økt motivasjon?

Sveitsiske forskere mener de har funnet årsaken til at noen har lavere motivasjon til trening enn andre.

Forskningen viser at mus som har høy motivasjon til trening, også hadde høyere nivå av et hormon med navn erythropoietin, enn mus som var mindre fysisk aktive.

I denne studien, publisert i The FASEB Journal, påstår de sveitsiske forskere at ut fra dette resultatet er mulig å produsere en pille for å få deg til å trene hardere. 

Resultatene viser at erythropoietin økter motivasjonen til trening.  Dette skyldes mest sannsynlig at erythropoietin har en god effekt på en persons humør og kan derfor brukes til personer som også lider av depresjoner og relaterte lidelser.

NB! Forskerne påpeker at den form for erythropoietin brukt i denne studien ikke gir økning i antall røde blodceller.

Bakgrunnen til denne oppdagelsen var at forskerne observerte tre typer mus: en type mus som fikk injisert erythropoietin, en type mus som var blitt genetisk modifisert til å produsere erythropoietin i hjernen og en type mus som ikke fikk noen form for behandling.  Begge typer mus som fikk behandling viste en signifikant forbedring i løpeprestasjonene uten økning i antall røde blodceller.

Forskerne oppsummerer med å si: «er det ikke mulig å få trening på pille, kan vi kanskje få motivasjon på pille»?  Etter hvert som vi får flere mennesker med overvektproblemer, må vi angripe problemet fra flere vinkler.

Hva mener du?  Kan dette være en god løsning?