Påvirkning av barn og unge som driver idrett

Hva påvirker barn og unges motivasjon til å holde på med idrett?

Hensikten med dette studiet var å se hvordan påvirkning fra trenere, forelder og jevnaldrende påvirker  barn og unges motivasjonsmønsteret. Målingene ble foretatt ut fra egenvurdering av innsats, trivsel, dyktighet og angst (konkurranse trekkangst).

408 unge svømmere i alderen 9 – 18 år besvarte spørreskjemaet. Analysen av dataene vist at mor hadde sterkes sosial påvirkning i barndommen (10,87 år) og at medelever påvirket mest i ungdomsårene (16,32 år). Trenerens hadde størst påvirkning utøvernes innsats og glede i barndommen, mens ferdighetspåvirkningen var størst i ungdomstiden. 

Forskerne konkluderte med at økende alder ser ut til å begrense effekten av sosial påvirkning fra viktige andre på idrettsutøvernes idrettsopplevelser

Kilde:
Chan DK, Lonsdale C, Fung HH. (2010).Influences of coaches, parents, and peers on the motivational patterns of child and adolescent athletes. Scand J Med Sci Sports. 2011 Mar 16.