Påvirker trening i kulde humør og vår evne til å tenke klart?

Humør og tankevirksomhet blir påvirket av kalde omgivelser.  Kan trening påvirke dette?

Både humør og kognitive funksjoner blir endret i kalde omgivelser. Det å øke kroppstemperaturen ved trening kan forbedre ”Stroop” * scoren og redusere dårlig humør.

*Stroop effekten er en reaksjonstid på en gitt oppgave. Eksempel på en slik oppgave kan være å sette navn på farger.  Du får utdelt papir i ulike farger og du skal på kortest mulig tid si hvilken farge papiret har.

Hensikten med denne studien var å fastslå effekten av to like treningsøkter med intervalltrening og sammenhengende utholdenhetstrening har på humør og selektiv oppmerksomhet i kulde.  Med like treningsøkter menes her at hver av øktene krevde like mye energi å gjennomføre (målt i kalorier).

Metode
Forsøkspersonene var 11 unge menn som gjennomgikk to eksperiment i en temperatur på 5 grader Celsius.  Begge forsøkene bestod av 90 minutter med akutt påvirkning av kulde, 30 minutter med trening (enten intervall eller sammenhengende), og 60 minutter restitusjon.

To spørreskjema blir brukt for å måle humør (Profile of Mood States (POMS)) og selektiv oppmerksomhet (Stroop Color Word Test (SCWT)).

Resultat
Gjennomsnittelig kroppstemperatur ble redusert når forsøkspersonene ble utsatt for kulde, og økt igjen under trening.

Målingene viste at humøret ble dårligere etter trening sammenlignet med perioden før trening (hvor de ble utsatt for kulde i 90 minutter).

Sammenhengende trening hadde en bedre effekt på humøret i kalde omgivelser sammenlignet med intervalltrening.

Resultatene fra målingene viste at selektiv oppmerksomhet ikke ble påvirket av trening i kulde.

Konklusjon
Trening i kulde reduserer dårlig humør men påvirker ikke evnen til selektiv oppmerksomhet.

Flere studier må gjennomføres for å fastslå hvilke type trening og intensitet som må til for å øke de kognitive funksjonene i kulden.

Kilde: Eur J Appl Physiol. 2010 Dec 9 Mood and selective attention in the cold: the effect of interval versus continuous exercise. Muller MD, Muller SM, Kim CH, Ryan EJ, Gunstad J, Glickman EL. Exercise and Environmental Physiology Laboratory, Kent State University, Gym Annex 167, Kent, OH, 44242, USA, mmuller1@kent.edu.