Overtrening – hva er det?

Her kan du lese om hvordan du blir overtrent, symptomer på overtrening og om tester som kan avsløre om du er overtrent.

Overtrening
Overtrening er kroppens reaksjon på at treningsmengden overstiger kroppens evne til å ta seg inn igjen.  Årsaker til at kroppen ikke klarer å ta seg inn etter trening kan være;
– at man øker treningsmengden raskt over kort tid.
–  har konstant treningsmengde, men får mindre hvile enn vanlig.  Redusert hvile kan skyldes for lite søvn, stress på jobb eller skole.

Videre kan en skade eller en forkjølelse utløse overtrening dersom du øker treningsmengden kraftig for å ta igjen det tapte.


Symptomer på overtrening

Overtrening medfører ubalanse i kroppens sentralnervesystem, og da det autonome nervesystem (selvstyrende nervesystem).  Det selvstyrende nervesystem kan deles inn i to: det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. En type overtrening rammer det sympatiske nerversystemet, og en annen type overtrening rammer det parasympatiske nervesystemet.

Sympatisk overtrening rammer som regel utøvere som har dårlig grunntrening, men høye ambisjoner. Treningsmengden og intensiteten er alt for stor i forhold til det treningsgrunnlaget som utøveren har. Denne type overtrening er lett observerbar da utøverens endring i væremåte er lett gjenkjennelig for omgivelsene.

Parasympatiskovertrening er en type overtrening som helst rammer de mer erfarne utøvere med relativ lang treningsbakgrunn. De får symptomer på overtrening etter lengre perioder med høy intensitet trening.  Det spesielle med denne tilstanden er at kroppen kan trenes til et brukbart ytelsesnivå, men ikke lenger.  Man stagnerer altså på et visst nivå.  Denne type overtrening er vanskeligere å observere enn sympatisk overtrening, men man oppdager fort i konkurranse situasjoner at prestasjonene ikke er tilstrekkelig til å hevde seg.

Symptomer på sympatisk overtrening;
-blir lett trett
-søvnforstyrrelser
-kan gå ned i vekt
-svetting/nattsvetting
-hodepine
-svimmelhet
-hjertebank
-økt hvilepuls
-liten evne til å ta seg inn igjen.
-indre uro
-deprimert.

Symptomer på parasympatisk overtrening;
-få observerbare symptomer, men ved veldig hard trening vil det ta lengre tid enn normalt å få pulsen ned på normalnivå.

Finnes det tester som kan undersøke om man er overtrent?

I flere år har det blitt forsket på å finne en test som kan avsløre overtrening, men hittil har ikke forskningen gitt resultater.  Derimot er det mulig å avsløre langvarig overtrening med en blodprøve, men dette hjelper ikke dem som holder på å bli overtrent.  Ellers kan man måle hvilepulsen om morgenen.  Er pulsen over 10 slag pr minutt høyere enn vanlig kan det være tegn på overtrening, men det kan også være tegn på sykdom.