Opptrening eller operasjon ved meniskskade?

Må ikke alle meniskskader i knær opereres? Nei, en ny stor studie konkluderer med at alle personer med meniskskade skal prøve veiledet opptrening først. 

Slitasjeskade på meniskene i knær er en veldig vanlig skade, og det har vært en utbredt oppfattelse av at viktigste behandling var operasjon. Målet med studien fra Sverige var å se om det var forskjell på en pasientgruppe som ble operert med påfølgende opptrening, kontra en gruppe som bare fikk veiledet opptrening av fysioterapeut.

90 pasienter med gjennomsnittsalder på 56 år ble delt i to grupper. De ble testet for smertenivå og funksjon i kneet, samt livskvalitet både etter 8 uker og 6 måneder. Begge gruppene ble bedre, men det var ikke forskjell mellom gruppene. Men bare 41 % av pasientene gjenopptok sitt tidligere aktivitetsnivå.

Siden de som ble operert ikke ble bedre enn de som trente seg opp, konkluderer forfatterne med at veiledet opptrening av fysioterapeut skal prøves før eventuell operasjon. Dette gjelder personer med såkalt degenerativ meniskskade, der menisken er slitt og symptomene ofte har oppstått over lengre tid. Det er ennå ikke studert i hvilken grad dette også kan gjelde for andre typer meniskskade. Forskerne bak studien påpeker viktigheten av lang tids (måneder) opptrening av spesielt styrke i lårmuskulatur, sammen med mye sykling. Det pågår nå en studie i Oslo som ser på om andre typer styrke kan være hensiktsmessig for denne pasientgruppen.

Unntak fra hovedregelen om veiledet opptrening før eventuell operasjon er ved en større akutt skade, spesielt for de som får en låsning i kneet eller som ikke blir bedre i løpet av noen uker.