Økt livskvalitet for deg som trener på treningssenter?

En ny studie har vurdert livskvaliteten til personer som har trent på treningssenter i 1 år.  Resultatene viser økt livskvalitet.

Tall fra Helsedirektoratet viser at 1/3 av den norske voksne befolkningen trener på treningssenter. Det er dokumenter at trening kan gi oss bedre helse.  Men gir trening på treningssenter bedre livskvalitet?  Dette finnes det begrenset dokumentasjon på, og noe denne studien ville undersøke.

Målet med studien var å undersøke forholdet mellom endring i livskvalitet og bruk av treningssenter i løpet av en 12 måneders periode.

Forsøkspersonene var 1151 medlemmer av et treningssenter med en gjennomsnittsalder på 39,5 år. Av disse av 69,7 % kvinner og 30,3 % menn.  Av disse var 43,5 % overvektige.

Variert trening

Deltakerne av studien hadde tilgang til en rekke treningsaktiviteter som gruppetrening, innendørs løpebane, vannaerobic, styrketrening og aerobic.  I tillegg fikk deltakerne kostholdsveiledning og tilgang til en treningssenterkafe.

For å måle endringer i livskvalitet ble det gjennomført en spørreundersøkelse ved studiens start og etter 12 måneder.

Forsøkspersonene ble delt inn i 4 grupper etter aktvitetsnivå.  Personer som trente lite (mindre enn 1 gang hver 14.dag), en kategori som trente under gjennomsnittet, en kategori som trente over gjennomsnittet og den siste gruppen som trente mye (2 til 3 ganger per uke).

Resultatene viste at personene som trente mye fikk økt sin fysiske livskvalitet sammenlignet med de som trente lite.  Personene som trente lite rapporterte om en lavere mental livskvalitet enn dem som trente mye.

Konklusjon
I et stort utvalg av forsøkspersoner, vil bruk av treningssenter i løpet av en 12 måneders periode gi forbedret fysisk livskvalitet.  Livskvalitet er et viktig område innenfor velvære.  Forskerne mener derfor at i tillegg til å måle fysiologiske endringer, er endringer i livskvalitet en annen viktig faktor for de som trener der.

Kilde: Am J Health Promot. 2013 Feb 11.  Is Usage of a Wellness Center Associated With Improved Quality of Life?Clark MM, Jenkins SM, Limoges KA, Hagen PT, Lackore KA, Harris AM, Werneburg BL, Warren BA, Olsen KD.