Økt kaloriforbruk ved bruk av MBT-sko?

Gir trening med MBT-sko økt energiforbruk og høyere oksygenopptak sammenlignet med tradisjonelle joggesko?

Konvensjonelle joggesko er konstruert for gi støtte og stabilitet under gange og løp. Masai Barefoot Technologies (MBT, Sveits) har imidlertid utviklet en sko som er naturlig ”ustabil”. Produsenten påstår at bruk av ustabile MBT sko øker muskelaktiviteten i rumpe, rygg, lår og legg og at økt energiforbruk over tid kan bidra til å redusere overvekt. Det finnes imidlertid ingen publiserte studier som har undersøkt dette. Formålet med denne studien er å undersøke om gange med MBT sko øker oksygenopptak og energiforbruk sammenlignet med tradisjonelle joggesko.

Metode
Ti personer, 5 kvinner og 5 menn deltok i studien. Gjennomsnittlig (SD) alder, vekt og høyde var henholdsvis 22.6 (1.5) år, 66.1 (10.5) kg og 171.1 (6.9) cm. Forsøkspersonenes oksygenopptak (VO2 ml kg-1 min-1) ble målt under fire ulike eksperimentelle situasjoner (EXP): EXP1 og EXP2 var gange på flat tredemølle med henholdsvis selvvalgt og hurtig ganghastighet EXP3 og EXP4 var gange i 10 % motbakke med henholdsvis selvvalgt ganghastighet og hurtig ganghastighet. Alle EXP ble testet både med MBT- og joggesko i randomisert rekkefølge. Parvise sammenligninger ble analysert med student t-test, og p-verdi ble satt til 0.05.

Resultater
Det var ingen forskjeller i oksygenopptak mellom MBT og joggesko under noen eksperimentelle situasjoner. Ved 10 % motbakke og hurtig ganghastighet, var det en tendens (p=0.09) til økt oksygenopptak ved bruk av MBT sko(Δ 2.87 ml kg-1 min-1). Denne forskjellen ved bruk av MBT sko kontra joggesko, utgjør 47-64 kcal per time i økt energiforbruk. Det er imidlertid lite trolig at overvektige personer vil tolerere hurtig gang i bratt motbakke over så lang tid at den økte energiomsetningen vil bidra til en signifikant vektreduksjon.

Konklusjon
Bruk av MBT sko ved gange på flatt og skråstilt underlag, med moderat og hurtig ganghastighet fører ikke til høyere oksygenopptak og økt energiforbruk sammenlignet med bruk av tradisjonelle joggesko.

Kilde: EN SAMMENLIGNING AV ENERGIOMSETNING UNDER GANGE MED MASAI BAREFOOT TECHNOLOGY (MBT) SKO OG TRADISJONELLE JOGGESKO
1Gjøvaag TF, 1Dalen I, 1Sandvik H, 2Mirtaheri P . 1 Høgskolen i Oslo, Avd. for Helsefag, Fysioterapi og Mensendieck utdanningen, Oslo. 2 Høgskolen i Oslo, Avd. for Ingeniørutdanning, Oslo