Nytt antidopingprogram for treningssentre

Inngått avtale med HSH Trening.

HSH Trening har inngått avtale med Antidoping Norge med sikte på utvikling av et nytt antidopingprogram for treningssentrene – Rent treningssenter.

Hoveddelen av programmet vil være e-læringsbasert. Det skal utvikles tre spesifikke moduler spesielt rettet mot treningssenterbransjen. Planlagt ferdigstillelse av disse er september 2011. Ferdigstillelse av portal med tjenester og overførte moduler som allerede er ferdige, kan imidlertid tas i bruk fra juni 2011.

HSH Trening mener det er behov for en landsdekkende systematisk opplæring av enkeltinstruktører og ansatte på treningssentre innenfor området antidoping, og oppfordrer alle sine medlemsbedrifter til å inngå avtale med Antidoping Norge.

Konseptet Rent treningssenter

1. E-læringsprogram.
Opplegget gir en hensiktsmessig ramme for å spre kunnskap og holdninger knyttet til antidopingarbeidet ved et treningssenter. Programmet vil bestå av moduler og cases som avsluttes med en test. Innholdet utvikles i nært samarbeid med bransjen. En person med internettilknyttet PC vil kunne gjennomføre hele opplegget alene eller sammen med andre. Man vil få autorisert veiledning gjennom opplegget med forklaring av hva man gjør av eventuelle feil på testene. Ved gjennomført og ”bestått” opplæring vil deltakeren kunne få kursbevis.

2. Prosjektledelse og rådgiving.
Antidoping Norge administrer opplegget og følger opp alle sentre med avtale. De har likeledes en (faglig) rådgivende funksjon mot sentrene og de ansatte.

3. Brosjyremateriell og klistremerker.
Dette revideres og begrenses i forhold til tidligere opplegg.

Mer om kostnad og testing.

Kontakt for nærmere informasjon:
Antidoping Norge:
Frode Hestnes
Tlf: 09765/92445529
E-post: frode.hestnes@antidoping.no

Kilde: Antidoping Norge