No pain, no gain?

Må man få gangsperre for å få fremgang i treningen?

Musklene våre er et dynamisk vev som reagerer på bruken av det.  Skal våre muskler blir sterkere må de først bli brutt ned for så å bygges opp igjen ved restitusjon.  Nedbrytingen av muskelvev oppnår vi blant annet ved styrketrening.

Denne studien hadde følgende hypotese: skal man få omforming av muskelvev er det nødvendig å få en muskelnedbryting som er mulig å oppdage.

Metode
Forskerne designet en studie bestående av to grupper, en gruppe som hadde trent tidligere og en gruppe som var utrent.

De trente fikk et treningsprogram med en gradvis progresjon for å unngå muskel smerter.

De utrente fikk et treningsprogram som fremprovoserte muskelsmerter.

Begge gruppene gjennomførte et 8 ukers treningsprogram bestående av et høyintensitets ergometersykkel-program, med en varighet på 20 minutter.  Dette programmet ble gjennomført 3 ganger per uke.


Resultat

Ikke uventet viste resultatene at den utrente gruppe hadde erfart muskelsmerter.  Dette var fraværende hos den trente gruppa.

Dette ble bekreftet gjennom målinger av plasma kreatin kinase og selvrapportert muskelsmerte.

Målingene viste også like nivå av veksthormonet IGF-1 hos begge gruppene.

Begge gruppene hadde lik økning i muskelvolum og økning i styrke.

Konklusjon
Resultatene fra denne studien foreslår at oppbygging av muskler, for eksempel hypertrofi (muskelvektst), kan oppnås uavhengig av noen merkbar nedbryting/smerter i musklene.

Kilde: . J Exp Biol. 2011 Feb 15;214(Pt 4):674-679.Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no gain? Flann KL, Lastayo PC, McClain DA, Hazel M, Lindstedt SL. Department of Biological Sciences, Northern Arizona University, Flagstaff, AZ 86011-5640, USA.