Nettbasert treningsveiledning virker

Studie viser at nettbasert treningsveileding gir resultater.

Hensikten med studien var å evaluere effekten av treningsveiledning på internett og ved hjelp av SMS hos overvektige kvinner i løpet av en 12 ukers periode.

Metode
De 67 forsøkspersonene ble rekruttert fra et sykehus i Sør Korea. De ble delt i to grupper, en gruppe som fikk trenings- og kostholdsveiledning på internett og SMS ,og en gruppe som fungerte som kontrollgruppe.

Målet med studien var å få redusert omkrets rundt hofte, kroppsvekt og blodtrykk ved hjelp av veiledning på internett og SMS.  Disse faktorene ble målt før og etter studiens start. Studien hadde en varighet på 12 uker.
Forsøkspersonene målte selv midje, vekt, blodtrykk og noterte hva de spiste og trente på en nettbasert dagbok eller på mobiltelefonen sin. Ut fra disse notatene fikk de tilbakemelding fra fagfolk på endringer de måtte gjøre.

Resultat
Resultatene viste en gjennomsnittlig reduksjon av midjemål var 3,0 cm og en gjennomsnittlig reduksjon i kroppsvekt på 2,0 kg etter 12 uker.

Blodtrykket ble også redusert etter 12 uker med trening.

Konklusjon
Nettbasert trenings- og kostholdsveiledning reduserte midjemål, blodtrykk, kroppsvekt og kolesterolnivå i løpet av 12 uker hos overvektige kvinner.

Kilde: Int J Med Inform. 2012 Jan 20.Evaluation of mobile phone and Internet intervention on waist circumference and blood pressure in post-menopausal women with abdominal obesity.
Park MJ, Kim HS. Source National Health Insurance Corporation, 24 Dongmag-gil, Mapo-gu, Seoul 121-749, Republic of Korea.