Muskelsenen – en oversett men viktig forbindelse

Ny forskning har vist at ikke bare muskler, men også sener vokser og blir stivere hvis de belastes med bevegelse og trening. De bidrar til å øke prestasjonen og funksjonen.

Artikkelen er hentet i sin helthet med tillatelse fra Norges Idrettshøyskole.  Artikkelforfatter er Jens Bojsen – Møller ved seksjon for fysisk prestasjonsevne.

Det er velkjent at menneskelig bevegelse skapes av muskelsammentrekning, og at sterke muskler er avgjørende for prestasjon i både dagligdags og idrettslige bevegelser. Det er mindre kjent at enhver muskel er forbundet til skjelettet via muskelsener, og uten muskelsener ville ikke musklene kunne skape bevegelse. Men senenes oppgave er ikke bare å overføre kraft fra muskel til skjelett. Sener evner å lagre og senere frigjøre energi under bevegelse, og denne mekanismen er helt avgjørende for at mennesker kan utføre for eksempel løping på en økonomisk måte. Uten opplagring av energi i senene ville evnen til å løpe lengre distanser reduseres dramatisk. Senene bidrar også til støtdemping i situasjoner hvor krefter og bevegelsesenergi blir for store, og dermed har de også en avgjørende rolle i å beskytte muskler, knokler og ledd. Senene er kort sagt vev som er helt avgjørende for menneskelig funksjon, men som lever et stille liv i skyggen av de mer berømte vevene, som for eksempel musklene.

legg2

Høyre legg på preparat. Foto: Jens Bojsen-Møller

Ser man på effekt av trening er det igjen musklene som tar rampelyset. Det er ingen tvil om at muskler reagerer markant på trening, og man kan bare se på kroppsbyggere eller kraftatleter for å se hvordan muskler kan fordoble sitt volum. Ikke mange tenker på at muskelsenen reagerer på trening – det er ikke noe som synes utenpå på kroppen. Men som alle andre biologiske vev responder naturligvis også senene på trening. Man har ikke vært så oppmerksom på det tidligere, men dette er kanskje mest fordi man ikke har hatt teknikker for å måle seneendringer. Ny forskning har vist at også muskelsener vokser og blir stivere hvis de belastes med daglig bevegelse og trening (og spesielt styrketrening). Det er små endringer, og de foregår over lengre tid enn i muskelvev, men de er absolutt ikke uvesentlige. De bidrar til å øke prestasjonen og funksjonen.

Det finnes mange forestillinger om senevev og dettes funksjon, men mange av disse er udokumenterte. For eksempel er det en utbredt oppfattelse at man ved å tøye kan gjøre muskelsener lengre og mere smidige. Det kan være sånn, men hittil finnes det ingen dokumentasjon på at tøying har en slik effekt . På samme måte er det kjent at man med aldring blir stivere, og at dette relaterer seg til senevev. Det er riktig at man med aldring får et mindre bevegelsesutslag i leddene (og dette tolkes med noen rett som stivhet) men ser man på senene blir de faktisk mere ettergivende med aldring eller inaktivitet. Dette er en endring som ikke er bra for generell funksjon.

Skal man gi noen råd i forbindelse med sener og mosjonstrening er det generelt viktig å belaste bevegelsesapparatet med jevnlig styrketrening for å holde muskelsenene vedlike og i god funksjon. Ved oppstart av styrketrening (for utrenede) bør man dog øke belastning langsomt da nettopp senevev responderer noe langsommere end muskel og nervesystem, og man kan således ha en overgangssituasjon hvor musklene populært sagt er «for sterke» i forhold til senene.

Som konklusjon vil jeg si at sener er en oversett struktur som binder muskler og skjelett sammen. Men senene er ekstremt viktige for menneskelig funksjon og bevegelse. PÅ NIH forskes det intensivt i senenes funksjon og respons på trening, aldring og immobilitet. Følg med her på bloggen!