Musikk og lys ved spinning

Denne undersøkelsen ser på hvilken effekt musikk og lys i rommet har på fysisk prestasjon og på subjektive følelser til utøvere av innendørs sykling (spinning) på treningssenter.

Forsøkspersonene var 14 menn og 14 kvinner.  De gjennomførte spinningtimer under ulike forhold av musikk og lys.

Analysene viste at deltakerne var mer fornøyde når musikk ble spilt.  Analysene viste også en stor sammenheng mellom musikk og lyssettingen. 

Denne sammenhengen indikerte at forsøkspersonene opplevde mindre følelse av trøtthet dersom de trente til musikk og hadde dempet belysning.

Dersom man målte effekten av dimmet belysning alene fant man ingen effekt.

Målingen viste også at musikk og lys hadde ingen påvirkning på det fysiske.  Hjertefrekvens og energiforbruk var det samme under alle forhold.

Dette viser at deltakere ikke trener hardere om musikk og dimmet belysning er tilstede, men at de opplever det som mer behagelig og føler mindre trøtthet.

Forskerne anbefaler derfor at musikk og dimmet belysning bør bli brukt ved spinning for å gi mer fornøyde kunder og redusere trøtthetsfølelsen ved trening.

Kilde: Percept Mot Skills. 2009 Apr;108(2):597-607.Music and light during indoor cycling.
Shaulov N, Lufi D.Department of Behavioral Sciences, Emek Yezreel College.